Microsoft Outlook troubleshooting
Jak zwiększyć limit rozmiaru reguł na serwerze Exchange 2007?

Jak zwiększyć limit rozmiaru reguł na serwerze Exchange 2007?

autor CodeTwo 2007-03-06 00:00:00 w Exchange Server
Artykuł dotyczy: Exchange Server 2007


Reguły definiowane przez użytkowników w skrzynce Exchange przechowywane są bezpośrednio na serwerze. W poprzednich wersjach Exchange 2000/2003 przeznaczone jest na nie tylko 32 KB miejsca w każdej skrzynce, co powoduje, że często użytkownicy nie mogę utworzyć ich tyle, ile by chcieli. Limit 32 KB nie może zostać zwiększony.

Sytuacja ta zmieniła się w Exchange 2007. Teraz reguły w każdej skrzynce mogą zajmować 64 KB miejsca, a limit ten może zmieniony przez administratora i ustawiony pomiędzy 32 KB a 256 KB. Co więcej, reguły, które w danym momencie są wyłączone, nie zajmują żadnego miejsca w zdefiniowanym limicie.

Aby zmienić limit rozmiaru reguł dla wybranej skrzynki lub grupy skrzynek należy skorzystać z Management Shell oraz komendy Set-Mailbox. W poniższym przykładzie limit rozmiaru reguł dla wybranego użytkownika jest ustawiany na maksymalny poziom 256 KB:

Set-Mailbox <user> -RulesQuota:256KB 

gdzie <user> to identyfikator skrzynki użytkownika, na przykład jej nazwa, adres SMTP lub GUID.

Więcej informacji na temat komendy Set-Mailbox oraz jej argumentów, można znaleźć w dokumentacji.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.