Microsoft Outlook troubleshooting
Zmiana formularza do wyświetlania elementów

Zmiana formularza do wyświetlania elementów

autor CodeTwo 2006-07-06 00:00:00 w Makra

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2000/2002/2003

Gdy utworzysz własny formularz w programie Outlook, możesz wybrać go jako domyślny dla danego foldera. Wtedy każdy nowy element tworzony w folderze będzie wyświetlany przy pomocy Twojego formularza. Jeśli jednak skopiujesz lub przeniesiesz element z innego foldera albo gdy zmieniasz domyślny formularz dla foldera, w którym już istnieją elementy, to elementy te otwierane będą przy użyciu poprzedniego formularza. Jeśli chcesz, aby elementy w folderze otwierane były przy pomocy określonego formularza musisz zmienić ich właściwość o nazwie MessageClass, aby odpowiadała nazwie klasy Twojego niestandardowego formularza. Możesz zrobić to przy pomocy poniższego makra. Makro zmienia właściwość MessageClass dla wszystkich elementów w obecnie zaznaczonym folderze, aby były otwierane przy użyciu formularza o nazwie klasy "IPM.Contact.My Contact Form".

Sub AssignMsgClass() 
  Set folder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder 
  For Each item In folder.Items 
    item.MessageClass = "IPM.Contact.My Contact Form" 
    item.Save 
  Next 
End Sub 

Ustaw również ten formularz jako domyślny dla foldera, aby był używany dla nowo tworzonych elementów (rys.1).


Ustawienie domyślnego formularza dla foldera.
Rys.1 Ustawienie domyślnego formularza dla foldera.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.