Microsoft Outlook troubleshooting
Wyświetlanie tylko określonych dni w widoku kalendarza

Wyświetlanie tylko określonych dni w widoku kalendarza

autor CodeTwo 2006-07-01 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 98/2000/2002/2003

W widoku kalendarza w Outlook'u w standardowym widoku typu "Dzień/Tydzień/Miesiąc" klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi możesz wyświetlić jeden dzień, pięciodniowy tydzień roboczy, cały siedmiodniowy tydzień lub cały miesiąc.

Jednak korzystając z okienka wyboru daty (na rys.1 w lewym górnym rogu) możesz wybrać dowolne dni, które zostaną wyświetlone w widoku kalendarza. Dni te nie muszą do siebie przylegać i może ich być dowolna liczba, jednak nie większa od 42. Jeśli chcesz wyświetlić dni, które do siebie nie przylegają, wciśnij przycisk Ctrl i w okienku wyboru daty klikaj po kolei lewym przyciskiem myszy na wybrane dni. Na rys.1 zaznaczone zostały dni 5, 8, 13 i 14 czerwca. Dni wybrane w ten sposób wyświetlane są na takim samym widoku jak "Tydzień roboczy".

Wyświetlanie określonych dni w widoku kalendarza w Microsoft Outlook
Rys.1 Wyświetlanie wybranych dni w widoku kalendarza.

Jeśli chcesz wyświetlić dni, które do siebie przylegają, kliknij w okienku wyboru daty lewym klawiszem myszy na dniu, od którego chcesz rozpocząć i przeciągnij wskaźnik myszy w lewo lub w dół, zaznaczając odpowiedni zakres dni do wyświetlenia. Jeśli zaznaczysz pełne tygodnie, to dni zostaną wyświetlone przy użyciu widoku podobnego do tego, jaki używany jest do wyświetlenia pełnego miesiąca (rys.2).

Wyświetlanie określonych tygodni w widoku kalendarza w Microsoft Outlook
Rys.2 Wyświetlanie wybranych tygodni w widoku kalendarza.

Jeśli używasz Outlook'a 2003, to możesz teraz przełączyć się na widok "Kalendarz" i wyświetlić zawartość więcej niż jednego kalendarza dla wybranych dni lub tygodni, które wybierasz przy użyciu okienka wyboru daty w ten sam sposób jak opisany powyżej. Outlook wyświetli na widoku tylko wybrane dni dla wszystkich zaznaczonych kalendarzy, tak jak widać to na rys.3 i rys.4.

Wyświetlanie wybranych dni dla określonych kalendarzy w Outlook 2003
Rys.3 Wyświetlanie wybranych dni dla określonych kalendarzy w Outlook 2003.


Wyświetlanie wybranych tygodni dla określonych kalendarzy w Outlook 2003
Rys.4 Wyświetlanie wybranych tygodni dla określonych kalendarzy w Outlook 2003.

Podczas pracy z widokiem kalendarza bardzo przydatne są również skróty klawiszowe. Użyj kombinacji klawiszy Alt+1 do Alt+9 i Alt+0, aby szybko wyświetlić, odpowiednio 1, 9 i 10 kolejnych dni rozpoczynając od obecnie wyświetlonego lub zaznaczonego dnia. Alt + - (minus) przełączy Cię w widok tygodniowy, a Alt + = w widok miesięczny. Pełną listę skrótów klawiszowych znajdziesz w pomocy programu Outlook.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.