Microsoft Outlook troubleshooting

Personal Folders Backup jest dodatkiem przeznaczonym do programu MS Outlook w wersjach 2002, 2003, 2007. Ten mały program (160KB) ma za zadanie zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowej. Dodatek ten możemy pobrać za darmo ze strony Microsoftu, jednak wymagane jest dokonanie sprawdzenia legalności systemu. Dostępny jest pod tym adresem internetowym.

Uwaga! Przed instalacją należy zamknąć program MS Outlook.

Po zainstalowaniu narzędzia dodaje się w menu Plik opcja Backup (rys. 1)


Rys.1. Po instalacji w menu Plik pojawia się opcja Backup.

Interfejs dodatku jest bardzo intuicyjny i składa się z niewielu opcji (rys. 2).


Rys.2. Interfejs dodatku Personal Folders Backup.

Po wejściu w opcje programu (przycisk Options), możemy skonfigurować, które elementy mają zostać dołączone do kopii bezpieczeństwa oraz ustalić lokację, gdzie plik kopii ma się zapisywać. Dodatkowym udogodnieniem tej wtyczki jest możliwość ustawienia czasu, po którym ma się wyświetlać przypomnienie (rys.3).


Rys.3. Opcje wtyczki Personal Folders Backup.

Aby dokonać backupu, należy kliknąć przycisk Save Backup.

W momencie, kiedy chcemy przywrócić kopię pliku PST, należy po prostu przekopiować go do folderu, gdzie program Outlook przechowywał swoje dane. Domyślnie plik PST w systemie Windows XP znajduje się w katalogu:
C:\Documents and Settings\nazwa_uzytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\

W przypadku systemu Windows Vista znajduje się w katalogu:
C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

W przypadku niestandardowych instalacji pomocnym będzie artykuł:
Jak sprawdzić, gdzie na dysku znajduje się plik PST
 

Łukasz "pow3r_shell" Olejnik© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.