Microsoft Outlook troubleshooting
Współdzielenie książki adresowej pomiędzy Outlook'iem i Outlook Express'em

Współdzielenie książki adresowej pomiędzy Outlook'iem i Outlook Express'em

autor CodeTwo 2006-06-10 00:00:00 w Microsoft Outlook

Artykuł dotyczy:

- Outlook 98/2000/2002/2003
- Outlook Express 6.0


Wielu użytkowników korzysta na jednym komputerze zarówno z programu Microsoft Outlook jak i Outlook Express. Często Outlook służy do pracy, natomiast Outlook Express do odbierania i wysyłania prywatnej poczty. Dlatego przydatna jest możliwość współdzielenia książki adresowej przez oba te programy. Standardowo Outlook Express korzysta z książki adresowej WAB (Windows Address Book), jeśli chcemy, aby używał książki adresowej Outlook'a, należy w rejestrze pod kluczem:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\

utworzyć nowy wpis o nazwie UseOutlook, typie REG_DWORD oraz wartości 1.

Przy następnym uruchomieniu Outlook Express zamiast kontaktów z dotychczasowej książki WAB, wyświetli kontakty z książki adresowej Outlook'a. Dokładniej będą to tylko kontakty ze standardowego foldera kontaktów z domyślnego profilu Outlook'a. Jeśli zmieniony zostanie domyślny profil, to Outlook Express wyświetli kontakty z nowego domyślnego profilu i zawsze będą to kontakty ze standardowego foldera kontaktów.

Jeśli w Outlook'u utworzony zostanie nowy kontakt, to Outlook Express wyświetli go dopiero po ponownym uruchomieniu. Jeśli utworzysz nowy kontakt w Outlook Express, to natychmiast pojawi się on w Outlook'u, ale co ciekawe, w Outlook Express pojawi się dopiero po jego ponownym uruchomieniu.

Jeśli przełączysz tożsamość w Outlook Express, to współdzielona książka adresowa pojawi się dopiero przy jego ponownym uruchomieniu.

Jeśli usuniesz z rejestru wpis UseOutlook lub ustawisz jego wartość na zero, to Outlook Express będzie z powrotem wyświetlał zawartość książki WAB, jej zawartość nie zostanie utracona.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.



© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.