Microsoft Outlook troubleshooting
Jak szybko zmienić rozmiar strony w Visio 2007?

Jak szybko zmienić rozmiar strony w Visio 2007?

autor CodeTwo 2008-05-07 00:00:00 w Inne
Artykuł dotyczy: Microsoft Visio 2007

Jeśli chcemy zmienić rozmiar strony w programie Microsoft Visio, w menu musimy wybrać Plik | Ustawienia strony | Rozmiar strony. W oknie dialogowym możemy wybrać jeden z predefiniowanych rozmiarów strony, dowolny rozmiar niestandardowy lub automatycznie dopasować wielkość strony do rysunku.

Istnieje jednak dużo szybszy sposób zmiany rozmiaru strony. Wystarczy, jeśli najedziemy wskaźnikiem myszy na krawędź strony i wciśniemy przycisk Ctrl. Kursor zmieni się na dwukierunkową strzałkę. Teraz możemy wcisnąć lewy przycisk myszy i dowolnie zmienić rozmiar strony (rys.1).

Visio 2007 - zmiana rozmiaru strony
Rys.1 Szybka zmiana rozmiaru strony w Visio 2007.

Jeszcze jedna ciekawa funkcjonalność. Jeśli ustawimy kursor nad samym rogiem strony i wciśniemy przycisk Ctrl, zauważymy, że kursor zmieni kształt na strzałkę w kształcie okręgu. Jeśli teraz wciśniemy lewy przycisk myszy, będziemy mieli możliwość obrócenia strony o dowolny kąt. Jest to bardzo przydatna funkcja przy niektórych typach rysunków takich, jak na przykład plany pomieszczeń czy mapy.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.