Microsoft Outlook troubleshooting
Ustawienie domyślnego foldera do zapisu załączników

Ustawienie domyślnego foldera do zapisu załączników

autor CodeTwo 2007-06-10 00:00:00 w Microsoft Outlook

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2003 / 2007

Gdy chcemy zapisać na dysku załącznik, program Microsoft Outlook wyświetla dialog, w którym użytkownik musi wskazać katalog, gdzie załącznik zostanie zapisany. W dialogu tym domyślnym katalogiem zapisu załączników jest zawsze katalog "Moje dokumenty" obecnego użytkownika. Jeśli mamy zwyczaj zapisywać załączniki w innym katalogu, konieczność wskazywania go za każdym razem Outlook'owi może być irytująca.

Domyślny katalog zapisu załączników może zostać jednak zmieniony poprzez utworzenie specjalnego wpisu w rejestrze systemowym. W tym celu należy:

1. Uruchomić program REGEDIT.
2. Rozwinąć gałąź
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options
Powyższa gałąź dotyczy programu Outlook 2003. Dla wersji 2007 "11.0" należy zastąpić przez "12.0".
3. Utworzyć nowy wpis o nazwie DefaultPath, typu "Wartość ciągu" (REG_SZ) i jako wartość wprowadzić pełną ścieżkę do katalogu, który powinien być domyślnym katalogiem zapisywania załączników.
4. Ponownie uruchomić Outlook'a.


Od tej pory, gdy będziemy chcieli zapisać załącznik, Outlook tak jak poprzednio wyświetli dialog, w którym należy wskazać katalog zapisu załącznika. Ale domyślnie katalog będzie ustawiony na ten, który wprowadziliśmy przed chwilą w rejestrze.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.