Microsoft Outlook troubleshooting

Jeśli MS Outlook jest podłączony do serwera Exchange, maksymalna wielkość wiadomości wraz z załącznikiem jest właśnie tam definiowana. Dla innych serwerów pocztowych typu POP lub IMAP, maksymalna waga wiadomości wysyłanej przez Outlook 2010 to domyślnie 20MB. Może to być jednak za mało, jeśli nasz dostawca poczty zezwala na przesył plików o większej wielkości. Aby zmienić domyślną wartość Outlooka, należy dopisać do rejestru jeden klucz. W tym celu należy wejść do menu Start/Uruchom i wpisać komendę regedit. Następnie wyszukać klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

Na zawartości okna po prawej stronie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Nowy/Wartość DWORD. W nowym oknie wpisać nazwę klucza: MaximumAttachmentSize. W następnym oknie ustawiamy jego wartość. Przy podaniu "0" - limit nie jest ustalany. Można również wpisać wielkość pliku w kilobajtach, jeśli wiadomo jaka jest maksymalna waga pliku dopuszczona do przesyłu przez serwer pocztowy. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.