Microsoft Outlook troubleshooting
Ukrywanie zakładki

Ukrywanie zakładki "Pełnomocnicy"

autor CodeTwo 2006-10-25 00:00:00 w Microsoft Outlook

Artykuł dotyczy:

- Outlook 2000/2002/2003
- Exchange Server 2000/2003


Gdy użytkownik pracuje w Outlook'u ze skrzynką serwera Exchange, ma możliwość wyznaczenia pełnomocników, którzy mogą wysyłać wiadomości w jego imieniu oraz mają określone prawa dostępu do jego folderów. Więcej na temat pełnomocników oraz ich wyznaczania dowiesz się w artykule Udostępnianie prywatnych folderów.

Pełnomocników może wyznaczać administrator serwera Exchange lub sam użytkownik z poziomu Outlook'a poprzez zakładkę Pełnomocnicy (rys.1). W niektórych sytuacjach administrator nie chce jednak, aby użytkownicy mieli możliwość zmiany wyznaczonych pełnomocników. W takim wypadku administrator może tak skonfigurować Outlook'a na komputerze użytkownika, aby zakładka "Pełnomocnicy" była niewidoczna.


Zakładka Pełnomocnicy pozwala na wyznaczanie pełnomocników z poziomu Outlook'a
Rys.1 Zakładka "Pełnomocnicy" pozwala na wyznaczanie pełnomocników z poziomu Outlook'a.


Zakładka "Pełnomocnicy" jest implementowana przez specjalne rozszerzenie. Jeśli je wyłączymy, zakładka zniknie. Wystarczy więc w menu Outlook'a wybrać "Narzędzia | Opcje | Inne | Opcje zaawansowane | Menedżer dodatków", i na liście odznaczyć pozycję "Udzielanie pełnomocnictw" (rys.2). Po zatwierdzeniu zmian, zakładka "Pełnomocnicy" nie będzie wyświetlana. Aby ją przywrócić, należy ponownie zaznaczyć pozycję "Udzielanie pełnomocnictw".


Menedżer dodatków umożliwia wyłącznanie rozszerzeń Outlook'a.
Rys.2 "Menedżer dodatków" umożliwia wyłączanie rozszerzeń Outlook'a.


Powyższa metoda może być znana bardziej zaawansowanym użytkownikom i będą oni potrafili włączyć zakładkę "Pełnomocnicy", a przez to zmienić wyznaczonych pełnomocników. Dlatego administrator może użyć trudniejszej metody wyłączenia rozszerzenia implementującego zakładkę "Pełnomocnicy". W tym celu należy wyłączyć Outlook'a i postąpić w następujący sposób:

1. Jeśli posiadasz Outlook 2003, przejdź do folderu:
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ADDINS
Dla Outlook 2002 będzie to folder:
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE10\ADDINS
a dla Outlook 2000 - folder:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Addins
Oczywiście są to ścieżki do folderów przy założeniu, że Microsoft Office został zainstalowany w domyślnej lokalizacji.
2. Zmień nazwę rozszerzenia pliku DLGSETP.ECF, najlepiej dodaj do niego ".ORG" (DLGSETP.ECF.ORG).
3. Dla wszystkich użytkowników tego komputera usuń plik EXTEND.DAT, który znajduje się w folderze:
C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook


Po wykonaniu powyższych kroków, użytkownik nie będzie miał możliwości włączenia rozszerzenia "Udzielanie pełnomocnictw", ponieważ nie będzie ono w ogóle wyświetlane w menedżerze dodatków.

Jeśli później administrator będzie chciał przywrócić zakładkę "Pełnomocnicy" powinien ponownie wykonać powyższą procedurę zmieniając w punkcie drugim nazwę pliku ECF z powrotem na DLGSETP.ECF.

W tym miejscu można przy okazji określić kroki, jakie należy podjąć, gdy Outlook przestaje wyświetlać zakładkę "Pełnomocnicy" i jest to działanie niepożądane:

1. Przede wszystkim sprawdź, czy w menedżerze dodatków zaznaczone jest rozszerzenie "Udzielanie pełnomocnictw" (rys.2).
2. Jeśli używasz Outlook'a w wersji 2002/2003 wybierz w menu "Pomoc | Microsoft (Office) Outlook - informacje | Elementy wyłączone". Jeśli na liście znajdują się jakieś pozycje, zaznacz wszystkie i kliknij przycisk "Włącz".
3. Jeśli w menedżerze dodatków brak jest rozszerzenia "Udzielanie pełnomocnictw" i jeśli używasz Outlook 2003, przejdź do folderu:
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ADDINS
Dla Outlook 2002 będzie to folder:
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE10\ADDINS
a dla Outlook 2000 - folder:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Addins
Są to ścieżki do folderów przy założeniu, że Microsoft Office został zainstalowany w domyślnej lokalizacji. Jeśli w folderze nie znajduje się plik DLGSETP.ECF lub jest on pusty, należy skopiować go z innego komputera, na którym zakładka "Pełnomocnicy" jest wyświetlana. Po skopiowaniu pliku, należy jeszcze usunąć plik EXTEND.DAT dla wszystkich użytkowników tego komputera, plik znajduje się w folderze:
C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook
4. Sprawdź czy na dysku w folderze powyżej folderu ADDINS (z punktu 3) znajduje się plik DLGSETP.DLL. Zarejestruj go używając polecenia:
regsvr32 <ścieżka do pliku>\ DLGSETP.DLL


Jeśli zakładka "Pełnomocnicy" jest widoczna, jednak w momencie jej kliknięcia pojawia się okienko z błędem "Zakładka Pełnomocnicy jest niedostępna", wtedy należy uruchomić Outlook'a z argumentem /cleanrules. Należy jednak pamiętać, że usunięte zostaną wszystkie reguły zdefiniowane w Outlook'u w danym profilu. W menu "Start" wybierz "Uruchom", wpisz outlook.exe /cleanrules i kliknij OK.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.