Microsoft Outlook troubleshooting
Tworzenie wiadomości pocztowej ze strony HTML

Tworzenie wiadomości pocztowej ze strony HTML

autor CodeTwo 2006-06-26 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 98/2000/2002/2003

Edytor HTML dostępny w programie Microsoft Outlook nie daje zbyt zaawansowanych możliwości tworzenia wiadomości pocztowych w formacie HTML. Pozwala użytkownikowi na stosowanie tylko podstawowych funkcji formatujących i nie umożliwia nawet wstawienia tabeli. Dlatego zazwyczaj zawartość wiadomości HTML przygotowuje się w zewnętrznym edytorze HTML lub w celu optymalizacji objętości piszę się ją bezpośrednio w kodzie HTML. Tak przygotowana wiadomość musi zostać najpierw zapisana jako strona HTML, a dopiero później wstawiona do nowo tworzonej wiadomości pocztowej w Outlook'u. Ten nie udostępnia jednak bezpośredniej komendy pozwalająca na utworzenie wiadomości pocztowej ze strony HTML, ale istnieją trzy mniej lub bardziej oczywiste sposoby pozwalające taką operację przeprowadzić.

Metoda 1 - kopiowanie strony HTML

Całą zawartość strony HTML możesz skopiować i po prostu wkleić do nowo tworzonej wiadomości w formacie HTML. Ale uwaga, ten sposób jest skuteczny tylko, gdy strona HTML nie zawiera zewnętrznej lub umieszczonej w nagłówku strony definicji arkusza stylów CSS, ponieważ całe formatowanie zapisane w tego typu arkuszach zostaje podczas kopiowania utracone - kopiowana jest tylko zawartość strony HTML znajdująca się w znaczniku <BODY>.

Metoda 2 - otworzenie strony HTML w Outlook'u

Najprościej i najskuteczniej jest utworzyć nową wiadomość ze strony HTML w następujący sposób:
1. Upewnij się, że domyślny format poczty to HTML. W menu "Narzędzia | Opcje | Format poczty" w polu "Redaguj w tym formacie wiadomości" ustaw HTML.
Jeśli używasz Outlook'a 2003, upewnij się również, że program Microsoft Word nie jest domyślnym edytorem wiadomości. W menu "Narzędzia | Opcje | Format poczty" wyczyść opcję "Użyj programu Microsoft Office Word 2003 do edytowania wiadomości e-mail".
2. Włącz pasek narzędziowy "Sieć Web". W menu "Widok | Paski narzędzi" zaznacz "Sieć Web".
3. W polu "Adres" paska "Sieć Web" wpisz adres strony HTML, z której chcesz utworzyć wiadomość i wciśnij "Enter". Strona HTML zostanie wyświetlona przez program Outlook. Może to być strona znajdująca się lokalnie na komputerze lub strona w internecie.
4. W menu "Akcje" wybierz opcję "Wyślij stronę sieci Web pocztą e-mail" (rys.1).
5. Utworzona zostanie nowa wiadomość HTML z taką samą treścią jak wybrana strona HTML. Trzeba tylko usunąć 2 lub 3 pierwsze linie wiadomości, ponieważ zawartość strony HTML poprzedzana jest poziomą linią. Przed wysłaniem wiadomości możesz jeszcze edytować jej zawartość w Outlook'u.
6. Jeśli wysyłana strona znajduje się w internecie i chcesz mieć pewność, że odbiorca będzie widział znajdujące się na niej obrazki, w menu "Format" zaznacz opcję "Wyślij obrazy z internetu". Wtedy obrazki zostaną przez Outlook'a skopiowane i wysłane razem z wiadomością, tak że klient pocztowy odbiorcy nie będzie wyświetlał obrazków znajdujących się w internecie, lecz obrazki znajdujące się bezpośrednio w wiadomości.
Uwaga: Jeśli strona HTML zawiera ramki to nie zostanie wyświetlona w treści wiadomości lecz dodana do niej jako załącznik.

Tworzenie nowej wiadomości HTML na podstawie strony www HTML
Rys.1 Tworzenie wiadomości ze strony HTML.


Metoda 3 - wykorzystanie papeterii

Wykorzystując tę metodę najpierw należy utworzyć papeterię na podstawie własnej strony HTML, a następnie użyć jej do stworzenia nowej wiadomości pocztowej. Jednak aby utworzyć papeterię strona HTML nie może znajdować się w internecie, musi być zapisana na lokalnym (lub sieciowym) dysku. Podobnie jak w metodzie drugiej, jeśli używasz Outlook'a 2003, upewnij się, że Microsoft Word nie jest domyślnym edytorem poczty, ponieważ może on pozmieniać formatowanie oryginalnej strony HTML.

Nową papeterię najłatwiej jest utworzyć poprzez skopiowanie strony HTML do foldera:
c:\Document and Settings\<użytkownik>\Dane aplikacji\Microsoft\Stationery\
Jeśli na stronie HTML użyte zostały obrazki ze względnymi ścieżkami, to musisz je skopiować razem ze stroną HTML i umieścić na odpowiedniej względnej ścieżce. Dlatego lepiej jest użyć ścieżek bezwzględnych podczas tworzenia strony HTML.

Nową papeterię możesz także utworzyć wybierając w Outlook'u "Narzędzia | Opcje | Format poczty". Kliknij "Wybór papeterii | Nowy", zaznacz opcję "Wykorzystaj jako szablon następujący plik", a następnie kliknij przycisk "Przeglądaj" w celu wskazania odpowiedniego pliku HTML. Po kliknięciu "Dalej" i OK, Outlook skopiuje wskazany plik do wyżej wymienionego foldera "Stationery". Jeśli w pliku użyte zostały obrazki ze względnymi ścieżkami, to wciąż musisz ręcznie skopiować je do odpowiedniego względnego foldera.

Teraz, gdy już strona HTML zapisana jest jako papeteria, wystarczy wybrać w menu "Akcje | Nowa wiadomość | Więcej papeterii" i wskazać przed chwilą utworzoną papeterię. Utworzona zostanie nowa wiadomość HTML na podstawie strony HTML.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.