Microsoft Outlook troubleshooting
Testowanie połączenia z serwerem POP3 przy użyciu programu Telnet

Testowanie połączenia z serwerem POP3 przy użyciu programu Telnet

autor CodeTwo 2007-07-25 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy:
- Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007
- Outlook Express


Często pojawiającym się pytaniem dotyczącym programu Outlook jest problem z odbieraniem poczty z serwera POP3. Problem ten może występować bezpośrednio po skonfigurowaniu konta lub pojawić się nagle. W takich wypadkach użytkownicy często starają się szukać przyczyny problemu w samym programie Outlook. Tymczasem bardzo rzadko Outlook jest odpowiedzialny za brak możliwości odbierania wiadomości. Zazwyczaj problem jest spowodowany błędną konfiguracją konta lub blokowaniem portów komunikacyjnych przez inne programy, takie jak programy antywirusowe, czy zapory sieciowe, co uniemożliwia połączenie się z serwerem POP3.

Typowy błąd zgłaszany przez program Outlook, wygląda następująco:

   Serwer zwrócił błąd. Konto: 'pop3.outlook.pl', Serwer: 'pop.outlook.pl', 
   Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Cannot connect to POP server 
   pop.outlook.pl (193.143.77.12:110), connect error 10060', Port: 110, 
   Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC90

Najprostszym i najszybszym testem na sprawdzenie, czy winna leży po stronie Outlook'a, jest połączenie się z serwerem przy użyciu programu Telnet. Jest to program, który umożliwia nam nawiązanie z konsoli linii poleceń połączenia bezpośrednio z serwerem pocztowym na poziomie protokołu komunikacyjnego TCP/IP i konwersację z serwerem przy wykorzystaniu protokołu POP3 (Post Office Protocol version 3). POP3 jest prostym protokołem tekstowym, dlatego nawet mało doświadczony użytkownik nie będzie miał problemów z jego podstawową obsługą.

W poniższym przykładzie przetestujemy połączenie do serwera POP3 o nazwie pop.outlook.pl dla konta pocztowego tester@outlook.pl. Test będzie polegał na połączeniu się z serwerem poczty, zalogowaniu oraz sprawdzeniu liczy i rozmiaru wiadomości znajdujących się w skrzynce odbiorczej. Te proste operacje pozwolą nam sprawdzić, czy nie występują generalne problemy w łączeniu się naszego komputera z serwerem POP3.

Poniżej pogrubioną zieloną czcionką zaznaczone zostały te komendy, które wpisywane są przez użytkownika. Czcionką zieloną niepogrubioną zaznaczone zostały komendy wyświetlane przez serwer POP3. Po wpisaniu tekstu komendy, należy wcisnąć przycisk Enter, aby ją wykonać. Aby przeprowadzić test, należy postąpić w następujący sposób:

Kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Uruchom i w polu edycji wpisać:

cmd

Uruchomiona zostanie konsola linii poleceń. Należy uruchomić w niej program Telnet z dwoma argumentami. Pierwszym powinna być nazwa serwera, z którym chcemy się połączyć, drugim - numer portu TCP, na którym chcemy połączyć się z serwerem. Ponieważ łączymy się z serwerem POP3, dlatego używamy standardowego numeru portu POP3 - 110:

telnet outlook.pl 110

Jeśli łączenie z serwerem nie powiedzie się, to wyświetlony zostanie następujący komunikat:

Łączenie z outlook.pl...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 110:
Połączenie nie powiodło się

W tym momencie już wiemy, że istnieją jakieś problemy z połączeniem i że należy ich szukać w konfiguracji komputera i sieci, a nie w programie Outlook.

Jeśli połączenie z serwerem się uda, to na ekranie zobaczymy komunikat powitalny, na przykład:

+OK Hello there.

Teraz możemy zacząć wysyłać komendy do serwera POP3. Najpierw musimy się zalogować, więc wpisujemy komendę USER i podajemy nazwę konta pocztowego:

USER tester@outlook.pl

Serwer odpowie nam wyświetlając informację o konieczności podania hasła:

+OK Password required.

Wpisujemy komendę PASS i podajemy hasło:

PASS moje_hasło

Jeśli nazwa konta i hasło są poprawne, serwer wyświetli informację o udanym logowaniu:

+OK logged in.

Teraz możemy wykonywać różne operacje na wiadomościach znajdujących się w skrzynce odbiorczej. My ograniczymy się do sprawdzenia liczby wiadomości w skrzynce oraz ich całkowitego rozmiaru. W tym celu wywołujemy komendę STAT:

STAT

Serwer wyświetli dwie liczby, pierwsza to liczba wiadomości w skrzynce, druga - łączny rozmiar wiadomości podany w bajtach:

+OK 2 53235

Aby zakończyć połączenie z serwerem, wywołujemy komendę QUIT:

QUIT

i zostaniemy grzecznie pożegnani przez serwer:

+OK Bye-bye.

Przebieg całego procesu konwersacji z serwerem widoczny jest na obrazku poniżej. Tekst zaznaczony na zielono to komendy wprowadzane przez użytkownika. Pozostały tekst to odpowiedzi serwera.

Łączenie się z serwerem POP3 przy pomocy programu Telnet, komunikacja, konwersacja


Jeśli uda nam się sprawdzić liczbę wiadomości znajdujących się na serwerze POP3 przy użyciu programu Telnet, natomiast nie możemy odebrać wiadomości z tego samego serwera przy użyciu Outlook'a, oznacza to, że faktycznie problem jest związany z programem Outlook. Jeśli jednak nie uda nam się sprawdzić liczby wiadomości programem Telnet, to znaczy, że wina nie leży po stronie Outlook'a i powinniśmy szukać przyczyn problemu w konfiguracji naszego komputera lub połączenia do sieci Internet.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.