Microsoft Outlook troubleshooting
Szybkie tworzenie nowej wiadomości pocztowej

Szybkie tworzenie nowej wiadomości pocztowej

autor CodeTwo 2006-10-11 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 98/2000/2002/2003

Istnieje kilka metod szybkiego tworzenia wiadomości w programie Outlook. Jeśli chcemy szybko wysłać plik, wystarczy w Eksploratorze Windows zaznaczyć go i wybrać z menu podręcznego komendę "Wyślij do | Adresat poczty". Uruchomiony zostanie wtedy domyślny klient poczty i automatycznie utworzy nową wiadomość z wybranym plikiem jako załącznikiem.

W programach z pakietu Microsoft Office, ale także wielu innych, na przykład Acrobat Reader, istnieje komenda pozwalająca wysłać pocztą elektroniczną bieżący dokument, bądź to jako załącznik, bądź bezpośrednio jego treść (tak jak dzieje się to w programie Word).

Wielu użytkowników przez cały czas pracy z komputerem ma otwarty program Microsoft Outlook. Można w nim szybko otworzyć nową wiadomość pocztową poprzez użycie skrótu Ctrl + Shift + M.

Istnieje również mało znany sposób tworzenia nowych wiadomości w Outlook'u. Często zdarza się, że chcemy wysłać do kogoś fragment tekstu skopiowany z innej aplikacji. Wystarczy skopiować tekst do schowka (Ctrl + C) i bez otwierania nowej wiadomości w folderze "Skrzynka odbiorcza" w Outlook'u wcisnąć Ctrl +V (wklejanie zawartości schowka). Outlook automatycznie utworzy nową wiadomość, a w jej treści wstawi tekst zapisany w schowku. Jeśli w schowku znajduje się plik, to po wybraniu klawiszy Ctrl + V, Outlook utworzy nową wiadomość i wstawi plik jako załącznik.

W ten sposób można tworzyć nie tylko nowe wiadomości, ale także elementy innych typów (kontakty, zadania, terminy, itd.). Wystarczy przejść do odpowiedniego foldera i wkleić zawartość schowka. W folderze utworzony zostanie nowy element z zawartością schowka - tekstem lub plikiem. Tu jedna uwaga: w folderach innego typu niż pocztowe, plik wstawiany jest jako skrót do pliku na dysku.

Ci, którzy wolą posługiwać się myszką, mogą zaznaczony tekst lub plik i po prostu przeciągnąć do wybranego foldera w Outlook'u.

Kopiowanie zawartości do schowka: Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)
Wklejanie zawartości schowka: Ctrl + V (lub Shift + Insert)
Wycinanie zawartości z wstawieniem jej do schowka: Ctrl + X (lub Shift + Delete)

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.