Microsoft Outlook troubleshooting
Przypomnienia w Microsoft Outlook 2007

Przypomnienia w Microsoft Outlook 2007

autor CodeTwo 2007-06-21 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 2007

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft Outlook poprzedzających Outlook 2007 przypomnienia są wyświetlane dla elementów tylko, jeśli są one umieszczone w standardowym folderze Kalendarz, Zadania, Kontakty lub Skrzynka odbiorcza. Dodatkowo, foldery te muszą znajdować się w magazynie danych, który jest domyślną lokalizacją dostarczania poczty, czyli jest magazynem domyślnym. Jeśli użytkownik ustawi przypomnienie na elemencie znajdującym się w innym folderze niż wymienione powyżej zostanie wyświetlony komunikat Przypomnienie dla "Temat elementu" nie pojawi się, ponieważ element jest w folderze, który nie obsługuje powiadomień - a samo przypomnienie nie zostanie nigdy wyświetlone.

Obsługa przypomnień została znacznie zmieniona w najnowszej wersji programu Microsoft Outlook 2007. Teraz przypomnienia obsługiwane są we wszystkich folderach kalendarzy, zadań, kontaktów i poczty znajdujących się w domyślnym magazynie danych. Co więcej, przypomnienia mogą być również obsługiwane w innych plikach PST, które znajdują się w profilu.

Jeśli chcesz, aby Outlook 2007 wyświetlał przypomnienia dla elementów znajdujących się w innym pliku PST niż domyślny, wykonaj następujące kroki:
1. Wyświetl widok "Lista folderów" - w menu wybierz Przejdź do | Lista folderów.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy na folderze najwyższego poziomu pliku PST, w którym chcesz włączyć przypomnienia.
3. W menu kontekstowym wybierz Właściwości folderu.
4. Na karcie właściwości zaznacz opcję Wyświetl przypomnienia i zadania z tego folderu na pasku zadań do wykonania i zatwierdź dokonane zmiany (rys.1).

Outlook - Wyświetl przypomnienia i zadania z tego folderu na pasku zadań do wykonania
Rys.1. Włączanie przypomnień w dodatkowym pliku PST.

Teraz po ponownym uruchomieniu Outlook'a przypomnienia będą wyświetlane także dla elementów znajdujących się w tym pliku PST. Terminy i zdania znajdujące się w tym pliku PST będą pojawiać się również na pasku zadań do wykonania.

W Outlook 2007 przypomnienia mogą zostać włączone dla elementów znajdujących się w innych plikach PST niż domyślny. Nie ma jednak możliwości włączenia przypomnień dla elementów znajdujących się w folderach udostępnionych pochodzących ze skrzynek Exchange innych użytkowników, czy też dla publicznych folderów serwera Exchange.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.