Microsoft Outlook troubleshooting
Uruchamianie makr przyciskiem na pasku narzędzi

Uruchamianie makr przyciskiem na pasku narzędzi

autor CodeTwo 2008-04-09 00:00:00 w Makra
Wstęp

W przypadku, kiedy zdefiniowane przez nas makro jest często używane, wywoływanie go poprzez kombinację klawiszy Alt+F8, a następnie wybieranie go z listy już istniejących makr, może być dosyć nużące. W takim wypadku można sobie pomóc tworząc nowy przycisk na pasku narzędzi, który będzie uruchamiał nasze makro.


Utworzenie przycisku na pasku narzędzi

Aby dodać nowy pasek narzędzi a na nim przycisk, kliknij prawym klawiszem myszy na pasku narzędzi i wybierz Dostosuj. Przełącz się na zakładkę Paski narzędzi i kliknij przycisk Nowy, nadaj dowolną nazwę swojemu paskowi (rys. 1).

Nowy pasek narzędzi
Rys.1 Nowy pasek narzędzi

Teraz, kiedy nowy pasek narzędzi został utworzony przełącz się na zakładkę Polecenia i z listy Kategorie wybierz Makra. Następnie przeciągnij określone makro z listy Polecenia na nowy pasek narzędzi (rys. 2).

Makro na nowym pasku narzędzi
Rys.2 Makro na nowym pasku narzędzi

Tak utworzony przycisk na nowym pasku narzędzi można wyglądem dostosować do naszych upodobań. Klikając prawym przyciskiem myszy na naszym przycisku można mu np. zmienić nazwę lub wyświetlaną ikonę (rys. 3).

Dostosowanie nowego przycisku
Rys.3 Dostosowanie nowego przycisku

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.