Microsoft Outlook troubleshooting

Niektórzy użytkownicy mają problemy z otwieraniem odnośników (linków) w programie Microsoft Outlook 2003 lub 2007. Zazwyczaj występują dwa typy problemów.

1. Po kliknięciu na odnośnik nic się nie dzieje.

W taki wypadku rozwiązaniem problemu będzie ustawienie przeglądarki Internet Explorer jako domyślnej. W systemie Windows XP najłatwiej jest to zrobić klikając menu Start i wybierając polecenie Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.

2. Po kliknięciu na odnośnik wyświetlana jest następująca informacja:

"Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu."

Problem związany jest z uszkodzonym kluczem rejestru programu Internet Explorer. Rozwiązaniem jest tutaj zresetowanie ustawień sieci Web Internet Explorer'a. W tym celu należy w menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe, przejść do zakładki Programy i kliknąć Resetuj ustawienia sieci Web. W polu Poczta e-mail należy wybrać program Microsoft Office Outlook, a także zaznaczyć opcję Program Internet Explorer ma sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką. Następnie należy zatwierdzić wszystkie zmiany i ponownie uruchomić program Outlook.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.