Microsoft Outlook troubleshooting
Ponowne wysyłanie wiadomości

Ponowne wysyłanie wiadomości

autor CodeTwo 2007-01-26 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 2000/2002/2003/2007

Wielu użytkowników chcąc ponownie wysłać wiadomość pocztową używa polecenia "Prześlij dalej" lub tworzy nową wiadomość i kopiuje tekst z wiadomości oryginalnej. Pierwsze rozwiązanie wymaga przed wysłaniem usunięcia dodatkowego tekstu wstawianego przez Outlook'a do treści wiadomości, natomiast drugie jest mało wygodne i zajmuje sporo czasu.

W Outlook'u istnieje specjalna komenda służąca do ponownego wysyłania wiadomości. Aby ponownie wysłać wiadomość, należy ją otworzyć i z menu Akcje wybrać polecenie Ponownie wyślij tę wiadomość (rys.1). Utworzona zostanie wierna kopia oryginalnej wiadomości. Przed wysłaniem możemy jeszcze wprowadzić zamiany w tytule, treści czy adresatach wiadomości. Możemy również zmienić konto, z którego wiadomość ma zostać wysłana.

Ponownie wyślij wiadomość - Outlook 2000/2002/2003
Rys.1. Ponowne wysyłanie wiadomości - Outlook 2000/2002/2003

W Outlook 2007 po otwarciu wiadomości na wstędze Wiadomość w sekcji Akcje należy kliknąć przycisk Inne akcje i wybrać polecenie Ponownie wyślij tę wiadomość (rys.2).

Ponownie wyślij wiadomość - Outlook 2000/2002/2003
Rys.2. Ponowne wysyłanie wiadomości - Outlook 2007

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.