Microsoft Outlook troubleshooting
Skróty klawiaturowe programu Microsoft Outlook

Skróty klawiaturowe programu Microsoft Outlook

autor CodeTwo 2007-11-15 00:00:00 w Microsoft Outlook
Poniższa tabela zawiera wybrane przydatne skróty klawiaturowe programu Microsoft Office Outlook w wersji 2003 i 2007.

Nawigacja podstawowa
OpisSkrót
Wysłanie i odebranie wszystkich wiadomości F9
Przejście do folderu wiadomości Ctrl + 1
Przejście do folderu kalendarza Ctrl + 2
Przejście do folderu kontaktów Ctrl + 3
Przejście do folderu zadań Ctrl + 4
Przejście do folderu notatek Ctrl + 5
Przejście do drzewa folderów Ctrl + 6
Przejście do skrótów folderów Ctrl + 7
Przejście do folderu dziennika Ctrl + 8
Przeniesienie zaznaczonego elementu do określonego foldera Ctrl + Shift + V
Otwarcie książki adresowej Ctrl + Shift + B
Tworzenie lub otwieranie elementów Outlook'a
OpisSkrót
Termin Ctrl + Shift + A
Kontakt Ctrl + Shift + C
Nowy folder Ctrl + Shift + E
Wpis dziennika Ctrl + Shift + J
Lista dystrybucyjna Ctrl + Shift + L
Wiadomość Ctrl + Shift + M
Spotkanie Ctrl + Shift + Q
Notatka Ctrl + Shift + N
Zadanie Ctrl + Shift + K
Dyskusja Ctrl + Shift + S
Zlecenie zadania Ctrl + Shift + U
Wiadomości e-mail
OpisSkrót
Przejście do skrzynki odbiorczej Ctrl + Shift + I
Przejście do skrzynki nadawczej Ctrl + Shift + O
Otwarcie właściwości wiadomości Alt + Enter
Zaznaczenie wszystkich elementów Ctrl + A
Skopiowanie zaznaczonego tekstu Ctrl + C
Usunięcie zaznaczonej wiadomości Ctrl + D
Otwarcie panelu wyszukiwania Ctrl + E
Otwarcie zaznaczonej wiadomości Ctrl + F
Utworzenie nowej wiadomości Ctrl + N
Wysłanie otwartej wiadomości Alt + Y
Wydrukowanie zaznaczonej wiadomości Ctrl + P
Odpowiedź do autora zaznaczonej wiadomości Ctrl + R
Uzupełnienie wpisywanego adresu nadawcy Ctrl + K
Oznaczenie wiadomości jako przeczytanej Ctrl + Q
Oznaczenie wiadomości jako nieprzeczytanej Ctrl + U
Kalendarz
OpisSkrót
Widok Dzień/Tydzień/Miesiąc
Widok od 1 do 9 dni jednocześnie Ctrl + # (1-9)
Widok 10 dni jednocześnie Ctrl + 0
Widok tygodniowy Ctrl + -
Widok miesięczny Ctrl + =
Przełączenie pomiędzy widokiem kalendarza a listą folderów Ctrl + TAB / F6
Przejście do poprzedniego terminu Shift + TAB
Przejście do poprzedniego dnia Strzałka w lewo
Przejście do następnego dnia Strzałka w prawo
Przejście do tego samego dnia w przyszłym tygodniu Alt + Strzałka w dół
Przejście do tego samego dnia w poprzednim tygodniu Alt + Strzałka w górę
Widok dzienny
Przejście do godziny, o której zaczyna się dzień pracujący Home
Przejście do godziny, o której kończy się dzień pracujący End
Zaznaczenie poprzedniego okresu czasu Strzałka w górę
Zaznaczenie następnego okresu czasu Strzałka w dół
Zaznaczenie okresu czasu u góry widoku Page Up
Zaznaczenie okresu czasu u dołu widoku Page Down
Widok tygodniowy i miesięczny
Przejście do pierwszego dnia tygodnia Home
Przejście do ostatniego dnia tygodnia End
Przejście do tego samego dnia w poprzednim tygodniu lub miesiącu Page Up
Przejście do tego samego dnia w następnym tygodniu lub miesiącu Page Down
Nawigator daty
Przejście do pierwszego dnia aktualnego tygodnia Alt + Home
Przejście do ostatniego dnia aktualnego tygodnia Alt + End
Przejście do tego samego dnia w poprzednim tygodniu Alt + Strzałka w górę
Przejście do tego samego dnia w następnym tygodniu Alt + Strzałka w dół
Przejście do pierwszego dnia miesiąca Alt + PageUp
Przejście do ostatniego dnia miesiąca Alt + PageDown


Informacje dodatkowe:
Wszystkie skróty klawiaturowe programu Outlook 2003
Wszystkie skróty klawiaturowe programu Outlook 2007Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na forum.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.