Microsoft Outlook troubleshooting
Tworzenie nowego profilu w Outlook'u

Tworzenie nowego profilu w Outlook'u

autor Piotr Majcher 2008-02-13 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy:
Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007


Pracując z Outlook'iem możemy napotkać wiele różnych problemów. Część z nich daje się łatwo rozwiązać standardowymi metodami jednak czasami nie można znaleźć źródła problemu. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest często utworzenie nowego profilu. W profilu Outlook przechowuje informacje o ustawieniach kont e-mail oraz informacje o tym gdzie przechowywane są dane programu Outlook (poczta, kalendarz, zadania, reguły i inne ustawienia).

Kiedy profile są przydatne? - na przykład w sytuacji gdy używamy jednego konta w systemie Windows a z Outlook'a chce korzystać kilka osób i mieć skonfigurowane własne konta. Inna sytuacja to taka gdzie zachodzi potrzeba korzystania z kilku kont na serwerze Exchange. W Outlooku można jednocześnie korzystać z wielu skrzynek Exchange'a ale maile można wysyłać tylko przez jedno konto. Jeśli zachodzi potrzeba wysyłania maili przez różne konta Exchange to trzeba utworzyć osobne profile dla tych kont.

Profil jest niezbędny do prowidłowego działania Outlook'a. Jeśli Outlook jest skonfigurowany to profil istnieje czy tego chcemy czy nie :)

Dla dociekliwych - profile przechowywane są w rejestrze systemu Windows w gałęzi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\

Jeśli profil Outlook'a jest uszkodzony, to można majstrować w rejestrze próbując go naprawić albo można utworzyć nowy profil.

Aby zarządzać profilami, należy wywołać aplikację Poczta która znajduje się w Panelu sterowania.


Co ciekawe aplikacja ta pozwala również:
  • skonfigurować konta dla wybranego profilu czyli to, co normalnie można zrobić w Outlook'u klikając w menu Narzędzia > Konta e-mail...

  • zarządzać plikami danych Outlook'a. W Outlook'u można to osiągnąć klikając w menu PlikZarządzanie plikiem danych...

Podsumowując powyższe - można dodać nowe konta pocztowe do Outlooka w ogóle go nie uruchamiając :) Ale do rzeczy. Profilami można zarządzać klikając w przycisk Pokaż profile... Pojawi się okienko Poczta w którym wyświetlana jest lista dostępnych profili.

Przy pierwszym uruchomieniu Outlook automatycznie tworzy profil o nazwie Outlook. Dzieje sie to w sposób niewidoczny dla użytkownika dlatego zdecydowana większość użytkowników nie wie nawet co to jest profil.

Interesującą opcją jest tutaj przycisk Kopiuj... który daje możliwość wykonania kopii profilu. Co można zyskać? - odpowiedź jest oczywista - prosty backup konfiguracji Outlooka. Skopiowany profil będzie widoczny na liście profili:

W razie problemów z Outlook'iem będziemy mogli powrócić do wcześniejszej (poprawnej) wersji profilu. Nię będziemy musieli od nowa ustawiać kont, łączyć się z plikiem danych itp. Nie jest to zabezpieczenie idealne ale zawsze jakieś.

Jednak najczęstsza sytuacja to taka kiedy Outlook zaczyna szwankować a poprawnej kopii profilu nie mamy - wówczas roziązaniem problemu może być utworzenie nowego profilu. Aby utworzyć nowy profil należy w oknie Poczta kliknąć w przycisk Dodaj... Pojawi się wówczas okienko w którym trzeba podac nazwę dla nowo tworzonego profilu:

Po kliknięciu OK pojawi się kreator który jest uruchamiany przy dodawaniu nowego konta e-mail:

Tu procedura jest standardowa - trzeba podać dane użytkownika, hasło, adresy serwerów oraz ewentualnie zdefiniować inne ustawienia. Po przeklikaniu wszystkich kroków w kreatorze nowego konta i kliknięciu Zakończ wrócimy do okienka Poczta w którym będzie widoczny nasz świeżo utworzony profil:

Domyślnie przy uruchamianiu Outlook nie pyta użytkownika o profil ponieważ ładowany jest profil domyślny. Profilem domyślnym może być którykolwiek z profili wystarczy że wybierzemy go z rozwijanej listy przy zaznaczonej opcji Zawsze używaj tego profilu:

Przy następnym uruchomieniu Outlook wczyta automatycznie wybrany przez nas profil.

Jeśli chcemy, możemy także ustawić aby Outlook przy uruchamianiu pytał, który profil ma zostać załadowany. Odpowiada za to opcja Monituj o profil, który ma być używany:

Przy uruchamianiu Outlook wyświetli wówczas okienko z listą dostępnych do załadowania profili:

Po wybraniu profilu Outlook zostaje uruchomiony.
Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące artykułu, prosimy pisać na adres autora piotr.majcher at wszim-sochaczew.edu.pl.

(c) 2008 Piotr Majcher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł ten nie może być kopiowany i/lub publikowany bez wyraźnej zgody autora.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.