Microsoft Outlook troubleshooting
Jak opublikować własny formularz w programie Outlook?

Jak opublikować własny formularz w programie Outlook?

autor CodeTwo 2008-04-23 00:00:00 w Microsoft Outlook

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2007 / 2003 / 2002 / 2000 / 98

W programie Microsoft Outlook możemy tworzyć własne niestandardowe formularze przystosowane do wyświetlania niestandardowych danych i pól. Definicja samego formularza jest oddzielona od danych, więc jeśli chcemy, aby z formularza korzystali inni użytkownicy sieci, musimy go im najpierw dostarczy - tzn. opublikować.

W środowisku serwera Exchange publikacja formularza jest stosunkowo prosta. Wykonuje ją zazwyczaj administrator poprzez umieszczenie formularza w Bibliotece Formularzy Organizacyjnych. Jeśli jedna nie mamy serwera Exchange, wtedy musimy dostarczyć każdemu użytkownikowi z osobna plik OFT z definicją formularza. Następnie plik ten musi zostać przez każdego z użytkowników opublikowany w jego Bibliotece Formularzy Osobistych.

Aby zapisać formularz jako plik OFT, wystarczy w menu formularza wybrać Plik | Zapisz jako, upewnić się, że w polu Zapisz jako typ wybrana jest opcja Szablon Outlook (*.oft) i wprowadzić nazwę pliku, pod jaką chcemy zapisać formularz. Ważne jest, aby nazwa pliku była identyczna, jak nazwa formularza ustawiona podczas jego projektowania. Podczas publikowania formularza w Bibliotekach Formularzy Osobistych wszyscy użytkownicy będą musieli podać dokładną nazwę formularza. Nie jest ona nigdzie widoczna, więc odpowiednia nazwa pliku OFT będzie tutaj dużą pomocą. Najlepiej jeśli plik OFT zostanie zapisany na dysku sieciowym, do którego wszyscy użytkownicy mają dostęp. Zdecydowanie ułatwi to jego dystrybucję.

W celu opublikowania formularza w Bibliotece Formularzy Osobistych, każdy z użytkowników powinien postąpić w następujący sposób:

1. W menu Outlook'a wybrać Narzędzia | Formularze | Wybierz formularz.
2. W polu Szukaj w wybierz Szablony użytkownika w systemie plików.
3. Kliknij Przeglądaj i wskaż folder na dysku, w którym znajduje się plik OFT, kliknij OK.
4. Zaznacz formularz na liście i kliknij Otwórz. Wyświetlone zostanie okno formularza.
5. W menu formularza wybierz Narzędzia | Formularze | Opublikuj formularz jako.

W Outlook 2007 ta opcja dostępna jest na zakładce Deweloper, przycisk rozwijany Publikuj. Domyślnie zakładka ta nie jest widoczna. Aby ją włączyć, należy w menu Outlook'a wybrać Narzędzia | Opcje | Format poczty | Opcje edytora i zaznaczyć opcję Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.
6. W polu Szukaj w wybierz Biblioteka formularzy osobistych (zobacz rysunek).
7. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę formularza. Każdy użytkownik musi tu wpisać taką samą nazwę formularza, jaka została użyta przy jego tworzeniu. Warto aby odpowiednio nazwać plik OFT tak, żeby każdy użytkownik mógł tu wpisać jego nazwę.
8. Kliknij Publikuj.

Jak opublikować własny formularz w programie Outlook

Formularz został opublikowany i od tej pory wszystkie elementy przeznaczone do wyświetlania w tym formularzu powinny się właśnie w nim wyświetlać.

Jeśli elementy utworzone przed publikacją formularza, również powinny się w nim wyświetlać lub wszystkie nowo tworzone elementy w folderze powinny automatycznie wyświetlać się w naszym formularzu, przeczytaj artykuł: Zmiana formularza do wyświetlania elementów.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.