Microsoft Outlook troubleshooting
Kopiowanie wszystkich terminów z jednego kalendarza do innego

Kopiowanie wszystkich terminów z jednego kalendarza do innego

autor CodeTwo 2008-04-11 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2000 / XP / 2003 / 2007

Jeśli chcemy szybko skopiować wszystkie lub wybrane terminy z jednego kalendarza do innego, należy postąpić w następujący sposób:

a) Przejść do głównego kalendarza.
b) Kliknąć prawym klawiszem myszy na pasku narzędzi Outlook'a i wybrać Zaawansowane.
c) Wyświetlony zostanie Zaawansowany pasek narzędzi. Należy wybrać w nim w polu z typem widoków, widok Według kategorii (rys. 1).
d) Zaznaczyć wszystkie terminy poprzez Ctrl+A.
e) Skopiować zaznaczone terminy do schowka wybierając Ctrl+C.
f) Przejść do kalendarza, do którego chcemy skopiować terminy i wkleić je ze schowka wybierając Ctrl+V.
g) Zmienić na oryginalny widok kalendarza, z którego kopiowaliśmy elementy.

Widok bieżący: Według kategorii
Rys.1. Widok bieżący: Według kategorii.

Należy tutaj podkreślić, że jest to jedyny poprawny sposób kopiowania terminów cyklicznych. Jeśli termin cykliczny będziemy kopiować z widoku typu "Dzień/Tydzień/Miesiąc", to skopiuje się tylko jego pojedyncze wystąpienie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.