Microsoft Outlook troubleshooting
Ukrywanie pytania o kompaktowanie przy zamykaniu Outlook Express

Ukrywanie pytania o kompaktowanie przy zamykaniu Outlook Express

autor CodeTwo 2008-03-25 00:00:00 w Inne

Po pewnej liczbie uruchomień, Outlook Express przy każdym jego zamykaniu wyświetla następujący dialog z pytaniem:

Aby zwolnić miejsce na dysku, program Outlook Express może skompaktować wiadomości. Może to potrwać kilka minut. Nie pokazuj tego więcej

Jeśli klikniemy OK, Outlook Express rozpocznie proces kompaktowania naszych plików DBX w celu zmniejszenia ich rozmiaru. Skądinąd wiemy jednak, że proces ten bywa mało bezpieczny i może czasami prowadzić do bezpowrotnej utraty danych. Przed wykonaniem kompaktowania powinniśmy wykonać kopię zapasową plików DBX. Dlatego zazwyczaj nie chcemy aby Outlook Express automatycznie wykonywał kompaktowanie. Problem polega jednak na tym, że nawet jeśli na powyższym dialogu zaznaczymy opcję Nie pokazuj tego więcej i klikniemy Anuluj, to dialog ponownie zostanie wyświetlony przy następnym wychodzeniu z programu.

Jedynym rozwiązaniem jest wyzerowanie w rejestrze licznika uruchomień programu Outlook Express. W tym celu należy uruchomić program REGEDIT, przejść do gałęzi

HKEY_CURRENT_USER\Identities\{IdentityGUID}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0

i ustawić wpis Compact Check Count na zero (należy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać Modyfikuj).

Od tej pory Outlook Express przestanie wyświetlać okno z pytaniem o kompaktowanie. Pojawi się ono jednak ponownie po 100 uruchomieniach OE i wtedy będziemy musieli ponownie wyzerować licznik uruchomień.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.