Microsoft Outlook troubleshooting
Outlook Express - poprawna konfiguracja programu

Outlook Express - poprawna konfiguracja programu

autor CodeTwo 2008-01-29 00:00:00 w Inne
Artykuł opisuje w pięciu prostych krokach, jak w programie Outlook Express zmienić domyślne ustawienia czytania i odpowiadania na wiadomości e-mail oraz w grupach dyskusyjnych tak, aby były one zgodne z przyjętymi w polskim Internecie zasadami.

Program Outlook Express możesz również automatycznie skonfigurować do poprawnej obsługi grup dyskusyjnych przy użyciu darmowego programu Outlook AutoConfig.

1. W menu Outlook Express-a wybierz Narzędzia | Opcje przejdź do zakładki Czytanie i kliknij przycisk Czcionki. W nowo otwartym oknie zaznacz na liście Europa Środkowa i wybierz w polu Kodowanie wartość Europa Środkowa (ISO). Kliknij przycisk OK (rys.1).

Upewnij się, że w polu Kodowanie domyślne wybrana jest wartość "Europa Środkowa" lub "środkowoeuropejski" (rys.1).

Okno ustawień kodowania czcionek
Rys.1. Okno ustawień kodowania czcionek.

2. Przejdź do zakładki Wysyłanie i odznacz opcję Odpowiedz na wiadomości używając formatu w jakim zostały wysłane, aby podczas odpowiadania przez przypadek nie wysłać wiadomości w błędnym kodowaniu (rys.2).

Odznaczenie opcji Odpowiedz na wiadomości używając formatu w jakim zostały wysłane na zakładce Wysyłanie
Rys.2. Odznaczenie opcji Odpowiedz na wiadomości...
na zakładce Wysyłanie.

3. Kliknij przycisk Ustawienia zwykłego tekstu na tej samej zakładce (Wysyłanie) w sekcji Format wysyłania do grup dyskusyjnych (na samym dole zakładki).

4. Zaznacz opcję MIME zamiast UUEncode, zwróć uwagę, aby pozostałe pola pozostały bez zmian. Dla Koduj tekst używając powinna być wybrana opcja Brak, a Zezwalaj na 8-bitowe znaki w nagłówkach nie powinna być zaznaczona (rys.3).

Ustawienia zwykłego tekstu
Rys.3. Ustawienia zwykłego tekstu dla wysyłania poczty i do grup dyskusyjnych.

5. Na zakładce Wysyłanie kliknij przycisk Ustawienia zwykłego tekstu, ale tym razem w sekcji Format wysyłania poczty i wprowadź takie same ustawienia, jak w punkcie 4.

6. Pozamykaj otwarte okna klikając przycisk OK.


Zobacz również:
Konfiguracja poczty w Outlook Express
Konfiguracja poczty w Outlook 2007

Masz pytanie? Zadaj je na naszym forum o Outlook Express!

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.