Microsoft Outlook troubleshooting
Blokowanie możliwości konfiguracji nowych konto pocztowych w programie Outlook

Blokowanie możliwości konfiguracji nowych konto pocztowych w programie Outlook

autor CodeTwo 2008-04-29 00:00:00 w Microsoft Outlook

Dotyczy: Microsoft Outlook 2002 / 2003 / 2007

W programie Microsoft Outlook od wersji 2002 (XP) istnieje możliwość blokowanie konfiguracji nowych kont pocztowych. Administrator może użyć tej funkcji na przykład w celu uniemożliwienia użytkownikom sieci konfiguracji kont do odbioru i wysyłania prywatnej poczty.

W tym celu należy na lokalnym komputerze utworzyć odpowiednie wpisy w rejestrze w gałęzi:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options

Podana ścieżka dotyczy Outlook 2007, dla Outlook 2003 wartość 12.0 należy zastąpić przez 11.0, a dla wersji Outlook 2002 - przez 10.0.

Utworzenie wpisu o nazwie DisablePOP3, typie DWORD i wartości 1 uniemożliwi użytkownikom konfigurację kont typu POP3.

Utworzenie wpisu o nazwie DisableIMAP, typie DWORD i wartości 1 uniemożliwi użytkownikom konfigurację kont typu IMAP.

Utworzenie wpisu o nazwie DisableExchange, typie DWORD i wartości 1 uniemożliwi użytkownikom konfigurację skrzynek Exchange.

Utworzenie wpisu o nazwie DisableHTTP, typie DWORD i wartości 1 uniemożliwi użytkownikom konfigurację kont typu HTTP.

Utworzenie wpisu o nazwie DisableOtherTypes, typie DWORD i wartości 1 uniemożliwi użytkownikom konfigurację kont oznaczonych w Outlook'u jako Inne.

Na poniższym rysunku widać, jak wygląda dialog konfiguracji kont pocztowych, po utworzeniu w rejestrze wpisu DisableExchange - użytkownik nie ma możliwości skonfigurowania w Outlook'u skrzynki Exchange:

Uwaga: Aby przedstawiona tu funkcjonalność działała w programie Outlook w wersji 2002, musi on być zainstalowany z najnowszym dodatkiem Service Pack.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.