Microsoft Outlook troubleshooting

Dotyczy: Microsoft Outlook 2002 / 2003 / 2007
Microsoft Word 2002 / 2003 / 2007

Jeśli w programie Outlook lub portalu Sharepoint otwieramy załącznik programu Word, domyślnie wyświetlony on zostaje w tak zwanym widoku odczytu pełnoekranowego (rys.1). Dokument jest wtedy pomniejszony i na ekranie monitora widzimy kilka stron dokumentu jednocześnie. Dla wielu osób widok ten jest niewygodny i chcą, aby załączniki otwierały się w widoku układu wydruku.


Rys.1. Tryb odczytu pełnoekranowego w programie Word 2007

Bardzo często użytkownicy szukają opcji odpowiedzialnej za sposób wyświetlania załączników w programie Outlook. Tymczasem znajduje się ona w programie Word. Aby wyłączyć wyświetlanie załączników w trybie pełnoekranowym w Word 2003 należy wybrać w menu Narzędzia | Opcje i na zakładce Ogólne i wyłączyć opcję Zezwalaj na uruchamianie w układzie do czytania.

W programie Word 2007 opcja ta znajduje się w innym miejscu i można wyłączyć ją na dwa sposoby:

1. Gdy dokument otwarty jest w widoku odczytu pełnoekranowego, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć Opcje widoku i zaznaczyć opcję Nie otwieraj załączników na pełnym ekranie (rys.2).


Rys.2. Wyłączanie otwierania załączników Word na pełnym ekranie.

2. Należy kliknąć w lewym górnym rogu programu Word przycisk pakietu Office i wybrać Opcje programu Word, a następnie wyczyścić opcję Otwórz załącznik wiadomości e-mail w widoku odczytu pełnoekranowego (rys.3).


Rys.3. Wyłączanie otwierania załączników na pełnym ekranie w opcjach programu Word

 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.