Microsoft Outlook troubleshooting
Nieaktywny przycisk

Nieaktywny przycisk "Zamknij" we właściwościach pliku PST

autor CodeTwo 2008-01-03 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 2000, 2002, 2003, 2007

Czasami zdarza się sytuacja, że plik PST w Outlook'u zostaje powielony. Jest on wtedy wyświetlany na liście folderów dwukrotnie i zawiera dokładnie te same dane. Pliku nie można usunąć z profilu, ponieważ komenda Zamknij w menu podręcznym jest niedostępna (rys.1). Taka sytuacja może zdarzyć się na przykład po aktualizacji pakietu Office do nowszej wersji.

Jeśli komenda Zamknij jest dostępna, jednak po jej wybraniu wyświetlany jest komunikat "Operacja nie powiodła się. Nie można odnaleźć obiektu.", do usunięcia pliku PST należy użyć programu CodeTwo PST Ghostbuster.

Pliku PST nie można usunąć z profilu, ponieważ komenda Zamknij jest niedostępna
Rys.1. Pliku PST nie można usunąć z profilu, ponieważ komenda "Zamknij" jest niedostępna.

W wypadku, gdy komenda Zamknij jest niedostępna, należy postąpić według poniższej procedury.
1. Zamknąć program Outlook i upewnić się w Menedżerze zadań, że proces OUTLOOK.EXE nie występuje na liście.
2. Zlokalizować położenie pliku PST na dysku. W tym celu należy spróbować wybrać właściwości jednego z powielonych plików PST, kliknąć przycisk Zaawansowane i odczytać ścieżkę z pola Nazwa pliku. Jeśli nie można przejść do zaawansowanych właściwości pliku, należy odczytać ścieżkę wybierając w menu polecenie Plik | Zarządzanie plikiem danych i odczytać ścieżkę do pliku na liście.
3. Skopiować i zmienić nazwy plików PST. Przyjmijmy, że nazwa pliku PST to Outlook.pst. Należy wykonać jego kopię w tym samym folderze a następnie zmienić nazwy obu plików na Outlook1.pst i Outlook2.pst.
4. Uruchomić program Outlook i wskazać położenie plików PST o zmienionych nazwach. Ponieważ plik Outlook.pst teraz nie istnieje, w momencie uruchamiania Outlook poinformuje nas o tym i poprosi o wskazanie nowej lokalizacji pliku. Należy wskazać położenie pliku Outlook1.pst. Outlook ponownie poprosi o podanie lokalizacji pliku PST, tym razem dla drugiego pliku PST w profilu - należy wskazać położenie pliku Outlook2.pst.
5. Outlook poprawnie się uruchomi. Jeśli teraz wyświetlimy menu podręczne dla drugiego pliku PST zauważymy, że komenda Zamknij jest dostępna i wystarczy ją wywołać, aby usunąć zduplikowany plik PST z profilu.
6. Należy ponownie uruchomić Outlook'a, aby upewnić się, że powielony plik PST został poprawnie usunięty. Jeśli tak, możemy usunąć z dysku plik Outlook2.pst, ponieważ nie jest już potrzebny.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.