Microsoft Outlook troubleshooting
Logowanie poczty w Microsoft Outlook

Logowanie poczty w Microsoft Outlook

autor CodeTwo 2007-10-01 00:00:00 w Microsoft Outlook

Artykuł dotyczy: Outlook XP/2003/2007

Jeśli występują problemy w wysyłaniu lub odbieraniu poczty przy pomocy programu Microsoft Outlook i jesteśmy pewni, że ustawienia konta pocztowego są poprawne, możemy włączyć rejestrowanie komuniakcji z serwerami pocztowymi. Po włączeniu logowania poczty Outlook będzie zapisywał przebieg całej komunikacji z serwerami pocztowymi w pliku tekstowym. Na jego podstawie można bliżej zdiagnozować problem.

Aby włączyć logowanie poczty w Outlook'u należy:

 1. W menu Narzędzia wybrać Opcje
 2. Na zakładce Inne kliknąć przycisk Opcje zaawansowane
 3. W Ustawieniach ogólnych wybrać pole Włącz logowanie poczty (rozwiązywanie problemów) (rys.1)
Logowanie poczty w programie Microsoft Outlook
Rys.1. Logowanie poczty w programie Microsoft Outlook.


Po włączeniu opcji logowania poczty należy uruchomić ponownie Outlook'a.

Logowanie poczty można włączyć także poprzez edycję rejestru. Aby to wykonać, należy:

 1. Kliknąć przycisk Start, a następnie Uruchom
 2. W polu Otwórz wpisać regedit i kliknąć przycisk OK
 3. W nowo otwartym oknie edytora rejestru rozwinąć gałąź (dla Outlook 2003 liczbę 12 należy zastąpić na 11, a dla Outlook 2002 - na 10):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Mail
 4. W prawym panelu odszukać wartość EnableLogging. Jeśli nie istnieje to należy ją utworzyć, klikając prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierając Nowy | Wartość DWORD. Następnie, także z menu podręcznego, wybrać Modyfikuj
 5. W polu Dane wartości wpisać liczbę 1


W pliku dziennika znajdują się informacje dotyczące przebiegu komunikacji z serwerem pocztowym SMTP. Domyślna lokalizacja pliku dziennika OPMLog.log znajduje się w różnych miejscach w zależności od wersji Outlook'a:

Dla Outlook'a 2007:
C:\Documents and Settings\< użytkownik >\Ustawienia lokalne\Temp\outlook logging\
Dla wcześniejszych wersji:
C:\Documents and Settings\< użytkownik >\Ustawienia lokalne\Temp\Przykład komunikacji Outlook'a z serwerem POP3 outlook.pl przebiega następująco:

2007.09.28 11:43:28 tester@outlook.pl: Synch operation started (flags = 00000001)
2007.09.28 11:43:28 tester@outlook.pl: UploadItems: 0 messages to send
2007.09.28 11:43:28 tester@outlook.pl: Synch operation completed
2007.09.28 11:43:28 tester@outlook.pl: Synch operation started (flags = 00000030)
2007.09.28 11:43:28 tester@outlook.pl: DoPOPDownload(flags = 00000030, max msg = ffffffff): full items
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Begin execution
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ========= Initial blob  =========
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): 	&BUID261-1185195073
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ===================================
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Port: 110, Secure: no, SPA: no
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Finding host
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Connecting to host
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Connected to host
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [rx] +OK Hello there.
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Authorizing to server
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [tx] AUTH 
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [rx] -ERR Invalid command.
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [tx] USER tester@outlook.pl
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [rx] +OK Password required.
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [tx] PASS *****
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [rx] +OK logged in.
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Authorized to host
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Connected to host
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [tx] STAT
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): [rx] +OK 0 0
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ==== Comparing server and local blobs ====
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): 	UID261-1185195073 : gone 
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ==========================================
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): Do deletions: LoS: no
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ========= Updates to blob =========
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): 	-BUID261-1185195073
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): =========  Final blob  =========
2007.09.28 11:43:28 POP3 (outlook.pl): ===================================
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): Disconnecting from host
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): [tx] QUIT
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): [rx] +OK Bye-bye.
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): Disconnected from host
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): ========= No blob changes =========
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): ===================================
2007.09.28 11:43:29 POP3 (outlook.pl): End execution
2007.09.28 11:43:29 tester@outlook.pl: ReportStatus: RSF_COMPLETED, hr = 0x00000000
2007.09.28 11:43:29 tester@outlook.pl: Synch operation completed

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.