Microsoft Outlook troubleshooting
Konfiguracja poczty w Outlook 2007

Konfiguracja poczty w Outlook 2007

autor CodeTwo 2007-12-11 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł opisuje, jak w kilku prostych krokach poprawnie skonfigurować konto pocztowe typu POP3/SMTP w programie Microsoft Outlook 2007. Tabela na końcu artykułu przedstawia dane, które należy użyć do konfiguracji kont dla wybranych dostawców poczty.

Do automatycznej konfiguracji konta w programie Outlook możesz również użyć darmowego programu Outlook AutoConfig.
  • Z menu wybierz Narzędzia | Ustawienia kont, na zakładce Poczta email kliknij Nowy (rys.1).
Ustawienia konta pocztowego.
Rys.1. Ustawienia konta pocztowego.
  • Zaznacz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typu serwerów (rys.2).
Ręczne konfigurowanie konta e-mail.
Rys.2. Ręczne konfigurowanie konta e-mail.
  • Następnie zaznacz opcję Internetowa poczta e-mail (rys.3).
Wybór typu skrzynki pocztowej.
Rys.3. Wybór typu skrzynki pocztowej.
  • Na kolejnej stronie kreatora wypełnij pola Imię i nazwisko oraz Adres e-mail pamiętając, że wpisane dane będą wyświetlone u odbiorcy wiadomości (rys.4). Następnie uzupełnij pozostałe pola korzystając z tabelki na końcu artykuły (cyfry odpowiadają poszczególnym oznaczeniom kolumn w tabeli).
Ustawienia internetowej poczty e-mail.
Rys.4. Ustawienia internetowej poczty e-mail.
  • Kliknij Więcej ustawień i na zakładce Serwer wychodzący zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania (rys.5), zatwierdź przyciskiem OK.
Ustawienia serwera wychodzącego SMTP.
Rys.5. Ustawienia serwera wychodzącego SMTP.
  • Aby przetestować ustawienia konta kliknij Testuj ustawienia konta. Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne zobaczymy okno z rys.6.
Pomyślnie zakończone testowanie ustawień konta.
Rys.6. Pomyślnie zakończone testowanie ustawień konta.
  • Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.
Ustawienia zaawansowane kont pocztowych
Niektóre serwery wymagają zmiany portów w Outlook 2007. Wybierz z menu Narzędzia | Ustawienia kont, na zakładce Poczta e-mail zaznacz określone konto i kliknij przycisk Zmień. Następnie Więcej ustawień i wybierz zakładkę Zaawansowane. Numery poszczególnych portów oraz czy serwer wymaga połączenia SSL znajdują się w tabelce na końcu artykułu.
Ustawienia zaawansowane internetowej poczty e-mail.
Rys.5. Ustawienia zaawansowane internetowej poczty e-mail.

Dodatkowe ustawienia dla usługi gmail.com
Aby móc odbierać i wysyłać pocztę z konta gmail.com, należy w ustawieniach konta pocztowego (na zakładce Przekazywanie i POP) zaznaczyć opcję Włącz POP dla wszystkich wiadomości (rys.6).

Ustawienia konta pocztowego na stronie www gmail.com.
Rys.6. Ustawienia konta pocztowego na stronie www gmail.com.
Tabela danych potrzebnych do konfiguracji kont pocztowych określonych usługodawców
  Serwer poczty przychodzącej (POP3) Serwer poczty wychodzącej (SMTP) Nazwa konta Numer portu serwera SMTP Numer portu serwera POP3 Bezpieczne połączenie (SSL)
o2.pl poczta.o2.pl poczta.o2.pl nazwa_konta 587 995  
wp.pl pop3.wp.pl smtp.wp.pl nazwa_konta 587 110  
onet.pl pop3.poczta.onet.pl smtp.poczta.onet.pl nazwa_konta@onet.pl 587 110  
interia.pl poczta.interia.pl poczta.interia.pl nazwa_konta 587 995  
interia.eu poczta.interia.eu poczta.interia.eu nazwa_konta@interia.eu 587 995  
gmail.com pop.gmail.com smtp.gmail.com nazwa_konta@gmail.com 587 995  


Masz pytanie? Zadaj je na naszym forum o Microsoft Outlook 2007!(c) 2007 CodeTwo
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł ten nie może być kopiowany i/lub publikowany bez wyraźnej zgody autora.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.