Microsoft Outlook troubleshooting
Konfiguracja poczty w Outlook Express

Konfiguracja poczty w Outlook Express

autor CodeTwo 2007-11-22 00:00:00 w Inne
Artykuł opisuje, jak w kilku prostych krokach poprawnie skonfigurować konto pocztowe typu POP3/SMTP w programie Outlook Express. Tabela na końcu artykułu przedstawia dane, które należy użyć do konfiguracji kont dla wybranych dostawców poczty.

Do automatycznej konfiguracji konta w Outlook Express możesz również użyć darmowego programu Outlook AutoConfig.
  • Z menu wybierz Narzędzia | Konta zakładka Poczta.
  • Kliknij przycisk Dodaj | Poczta (rys.1).
Lista skonfigurowanych kont pocztowych.
Rys.1. Lista skonfigurowanych kont pocztowych.
  • W nowo otwartym oknie w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje dane osobowe. Pamiętaj, że będą one wyświetlane u odbiorcy wiadomości (rys.2).
Nazwa wyświetlana u odbiorcy wiadomości (np. Imię i nazwisko).
Rys.2. Nazwa wyświetlana u odbiorcy wiadomości (np. Imię i nazwisko).
  • Kliknij Dalej. W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail (rys.3).
Internetowy adres e-mail.
Rys.3. Internetowy adres e-mail.
  • Na następnej stronie, jako serwer poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) (rys.4). Wpisz dane z tabelki podanej na końcu artykułu (cyfry odpowiadają oznaczeniom poszczególnych kolumn w tabeli).
Nazwy serwerów e-mail.
Rys.4. Nazwy serwerów e-mail.
  • Następnie kliknij Dalej. Nazwa konta to pierwszy człon adresu e-mail lub pełna nazwy adresu (patrz tabelka na końcu artykułu). Natomiast Hasło to hasło, które było podawane podczas rejestracji konta (rys.5).
Logowanie poczty internetowej.
Rys.5. Logowanie poczty internetowej.
  • Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.
  • Po zamknięciu kreatora na liście pojawi się przed chwilą skonfigurowane konto pocztowe. Teraz zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Na zakładce Serwery zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelniania (rys.6).
Właściwości serwera.
Rys.6. Właściwości serwera.
Ustawienia zaawansowane kont pocztowych
Niektóre serwery wymagają zmiany portów w Outlook Express. Należy przejść do właściwości konta pocztowego i wybrać zakładkę Zaawansowane (rys.7). Numery poszczególnych portów znajdują się w tabelce na końcu artykułu.
Ustawienia zaawansowane kont pocztowych.
Rys.7. Ustawienia zaawansowane kont pocztowych.

Dodatkowe ustawienia dla usługi gmail.com
Aby móc odbierać i wysyłać pocztę z konta gmail.com należy w ustawieniach konta pocztowego (na zakładce Przekazywanie i POP) zaznaczyć opcję Włącz POP dla wszystkich wiadomości (rys.8).

Ustawienia konta pocztowego na stronie www gmail.com.
Rys.8. Ustawienia konta pocztowego na stronie www gmail.com.
Tabela danych potrzebnych do konfiguracji kont pocztowych określonych usługodawców
  Serwer poczty przychodzącej (POP3) Serwer poczty wychodzącej (SMTP) Nazwa konta Numer portu serwera SMTP Numer portu serwera POP3 Bezpieczne połączenie (SSL)
o2.pl poczta.o2.pl poczta.o2.pl nazwa_konta 587 995  
wp.pl pop3.wp.pl smtp.wp.pl nazwa_konta 587 110  
onet.pl pop3.poczta.onet.pl smtp.poczta.onet.pl nazwa_konta@onet.pl 587 110  
interia.pl poczta.interia.pl poczta.interia.pl nazwa_konta 587 995  
interia.eu poczta.interia.eu poczta.interia.eu nazwa_konta@interia.eu 587 995  
gmail.com pop.gmail.com smtp.gmail.com nazwa_konta@gmail.com 587 995  Zobacz również
Outlook Express - poprawna konfiguracja programu
Konfiguracja poczty w Outlook 2007

Masz pytanie? Zadaj je na naszym forum o Outlook Express!
(c) 2007 CodeTwo
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuł ten nie może być kopiowany i/lub publikowany bez wyraźnej zgody autora.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.