Microsoft Outlook troubleshooting

Dodatki i rozszerzenia instalowane do programu MS Outlook mogą powodować problemy ze stabilnym działaniem aplikacji, a nawet uruchomieniem klienta pocztowego. Pomocne wtedy może się okazać uruchomienie programu z dodatkowym parametrem, pozwalającym wyłączyć niektóre funkcje programu w celach diagnostycznych. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić – przez menu uruchom lub dopisać do skrótu programu.

Aby uruchomić program MS Outlook z parametrem poprzez menu uruchom należy podać całą ścieżkę do pliku outlook.exe i dopisać parametr poprzedzając SPACJĄ i slash-em (Rys.1)

 Polecenie uruchom.
Rys.1 Polecenie uruchom.

W przypadku, kiedy Outlook jest domyślnym klientem pocztowym nie potrzeba wpisywać pełnej ścieżki dostępu wystarczy wpisać Outlook.exe i parametr.

Drugim sposobem jest dopisanie parametru do skrótu programu. Aby to zrobić należy wybrać właściwości z menu kontekstowego skrótu programu. W zakładce Skrót na samym końcu ścieżki w Elementu docelowego należy dopisać parametr. (Rys.2)

Uruchamianie Outlooka z parametrem poprzez skrót programu.
Rys. 2. Uruchamianie Outlooka z parametrem poprzez skrót programu.

Ciekawostką jest możliwość uruchamiania trybu awaryjnego, poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl i uruchomienia programu poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie programu.

Lista parametrów dostępnych w programie Outlook jest dostępna pod tym adresem:
http://office.microsoft.com/pl-pl/outlook/HP010031101045.aspx

Łukasz "pow3r_shell" Olejnik© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.