Microsoft Outlook troubleshooting

Dosyć częstą spotykaną przypadłością są powielone wiadomości pocztowe w skrzynce odbiorczej programu Outlook. Zazwyczaj przytrafia się to, gdy przechowujemy kopie wiadomości na serwerze i zmieniamy położenie naszego pliku PST z danymi, na przykład przenosimy go na inny komputer lub przywracamy po reinstalacji systemu. W takim wypadku Outlook traci informację na temat wiadomości, które zostały już pobrane z serwera i pobiera wszystkie ponownie. Jeśli korzystamy z serwera Exchange i używamy go w trybie buforowanym i offline, a do tego pracujemy na jednej skrzynce pocztowej z wieloma innymi użytkownikami na raz, również może pojawić się od czasu do czasu problem ze zduplikowanymi wiadomościami.

Rozwiązaniem problemu mogą być specjalne programy firm trzecich, które zajmują się właśnie wyszukiwaniem i usuwaniem duplikatów. Z reguły są to jednak programy płatne, a problem możemy również rozwiązać sami w dosyć prosty sposób. Wystarczy, że pogrupujemy widok foldera pocztowego według daty otrzymania wiadomości (rys.1 i rys.2).

W praktyce bardzo rzadko zdarza się, abyśmy otrzymali kilka różnych wiadomości dokładnie w tej samej minucie. Wykorzystując ten fakt i grupując wiadomości po dacie odebrania powinniśmy otrzymać widok, gdzie występuje wiele grup, ale każda z nich zawiera tylko jedną wiadomość e-mail. Jeśli określona grupa zawiera 2 wiadomości, to możemy przyjąć z 99,9% pewnością, że są to właśnie wiadomości zdublowane i jedną z nich możemy usunąć.

Na rys.1 widzimy widok pogrupowany według daty odebrania wiadomości, przy czym wszystkie grupy są zwinięte. Natychmiast możemy zauważyć, w których grupach znajdują się zduplikowane wiadomości.

Outlook - widok według daty otrzymania/odebrania wiadomości
Rys.1 Widok według daty odebrania wiadomości w programie Outlook.

Poniższy rys.2 przedstawia ten sam widok ale z rozwiniętymi grupami.

Outlook - widoku wiadomości pogrupowanych według daty odebrania - grupy są rozwinięte
Rys.2 Widok pogrupowany według daty odebrania wiadomości z rozwiniętymi grupami.

Okazuje się, że w ten prosty sposób możemy bardzo szybko usunąć nawet setki zduplikowanych wiadomości. Oczywiście, jeśli posiadamy tysiące powielonych wiadomości, to być może konieczne będzie poszukanie odpowiedniego oprogramowania, które wykona większość pracy za nas.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.