Microsoft Outlook troubleshooting

Program The Bat! umożliwia wyeksportowanie wiadomości w jednym z trzech formatów: EML, MSG oraz w formacie poczty w systemie UNIX. Żaden z tych formatów nie jest jednak obsługiwany przez program Microsoft Office Outlook. Wydawałoby się, że odpowiednimi będą tu wiadomości MSG, jednak pliki MSG eksportowane przez The Bat! są w zupełnie innym formacie niż te obsługiwane przez Microsoft Office Outlook.

Przeniesienie wiadomości z The Bat! do Microsoft Office Outlook jest jednak możliwe poprzez skorzystanie z  programu Outlook Express jako pośrednika. Outlook Express rozpoznaje pliki EML, dlatego możemy wyeksportować wiadomości z TheBat! do plików EML, zaimportować je do Outlook Express i w trzecim kroku wyeksportować wiadomości z Outlook Express do Microsoft Office Outlook.

Krok 1 - Eksport wiadomości z TheBat! do plików EML

  1. W programie The Bat! zaznacz wiadomości, które mają zostać wyeksportowane.
  2. W menu wybierz Narzędzia, Eksport wiadomości, Jako pliki wiadomości (.EML).
  3. Wiadomości zostaną  wyeksportowane  do wybranego foldera na dysku. Każda wiadomość będzie osobnym plikiem EML.

Krok 2 - Import wiadomości EML do Outlook Express

Aby zaimportować wiadomość EML do Outlook Express wystarczy je zaznaczyć w folderze na dysku i przeciągnąć do odpowiedniego foldera w programie Outlook Express.

Krok 3 - Eksport wiadomości z Outlook Express do Microsoft Office Outlook

  1. W programie Outlook Express w menu wybierz Plik, Eksportuj, Wiadomości.
  2. W oknie Eksportowanie wiadomości wybierz, czy chcesz eksportować wiadomości z wszystkich folderów, czy tylko z wybranych. Jeśli tylko z wybranych zaznacz jeden lub więcej folderów na liście przy użyciu klawisza Ctrl i lewego klawisza myszy.
  3. Po kliknięciu klawisza OK wiadomości zostaną wyeksportowane do Microsoft Office Outlook.


Podziękowania dla zajac76 za pomoc w rozpracowaniu metody.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.