Microsoft Outlook troubleshooting

W programie Microsoft Outlook z każdym elementem powiązanych jest wiele pól danych. Część z nich można dodać do widoku tabelarycznego foldera korzystając z okna dialogowego Wybór pola. Jednak zdecydowana większość pól jest przed użytkownikiem ukryta i nie ma on możliwości odczytywania ich wartości stosując standardowe metody udostępniane mu przez program Outlook. Wybranymi przykładami takich pól są: wyodrębniony adres SMTP nadawcy wiadomości pocztowej; identyfikator MIME wiadomości; wyodrębniony adres SMTP, na który została wysłana wiadomość; nazwa użytkownika, który ostatnio modyfikował dowolny element programu Outlook (kontakt, zadanie, wpis w kalendarzu). Wszystkich tego typu pól są setki, a program Outlook standardowo pozwala odczytywać tylko kilkadziesiąt z nich.

W CodeTwo przygotowaliśmy specjalnie opracowany formularz, który pozwala użytkownikowi wyświetlać w programie Outlook ukryte pola danych. W obecnej wersji zawiera on tylko 6 ukrytych pól, jednak na życzenie czytelników, adekwatnie do ich potrzeb, będziemy dodawać nowe pola.

Poniżej zamieszczamy opis procedury, którą należy wykonać, aby wyświetlić w widoku foldera (widok foldera w formie tabeli) wybrane ukryte pola programu Outlook.

 1. Pobierz plik CODETWO-PROPERTIES.CFG.

  Uwaga: Jest to plik tekstowy, więc aby go pobrać musisz kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższym odnośniku i wybrać polecenie Zapisz element docelowy jako.
 2. Zapisz pobrany plik CFG w katalogu:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\FORMS\1045\

  Podany katalog jest dla programu Microsoft Outlook 2007 w polskiej wersji językowej. Dla innych wersji katalog może być nieco inny.
 3. Uruchom program Outlook i w menu wybierz Narzędzia, Opcje, Inne, Opcje zaawansowane, Formularze niestandardowe i kliknij przycisk Zarządzaj formularzami.
 4. Upewnij się, że w prawym górnym rogu okna wybrana jest biblioteka Formularze osobiste. Jeśli nie, kliknij przycisk Ustaw, aby ją wybrać.
 5. Kliknij przycisk Instaluj, przejdź do katalogu, w którym zapisany został formularz CODETWO-PROPERTIES.CFG, wybierz go i kliknij Otwórz.
 6. Wyświetlony zostanie dialog z właściwościami formularza, kliknij na nim OK, a następnie zamknij wszystkie okna zatwierdzając zmiany.
 7. Przejdź do foldera, w którym chcesz wyświetlić pole danych i otwórz dialog Wybór pola (np. poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nazwie któregoś z już wybranych pól i wybranie Wybór pola w menu albo kliknięcie ikony Wybór pola w Zaawansowanym pasku narzędzi).
 8. Na liście rozwijanej zaznacz pozycję Formularze. Wyświetlone zostanie okno z formularzami. Na liście rozwijanej tego okna wybierz Formularze osobiste, potem zaznacz formularz CODETWO-PROPERTIES i kliknij Zamknij
 9. W oknie Wybór pola pojawią się pola zdefiniowane w formularzu CODETWO-PROPERTIES. Przeciągnij interesujące Cię pole na widok foldera. Zostanie ono dodane do tabeli i będzie wyświetlać dane dla wszystkich elementów w folderze.

Jeśli w oknie Wybór pola nie ma interesującego Cię pola, napisz nam o tym na naszym forum w wątku powiązanym z tym tematem. Postaramy się zaktualizować plik CODETWO-PROPERTIES.CFG.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.