Microsoft Outlook troubleshooting

Każdy kto chciałby spróbować swoich sił w programowaniu, z zamiarem podzielenia się swoją pracą, jak i dla własnej wygody powinien podpisywać swoje prace kluczem cyfrowym. Posiadanie klucza ułatwia autoryzację oprogramowania podczas jego uruchomienia (brak komunikatów uwierzytelniających) jak i zabezpiecza projektanta aplikacji przed niechcianymi zmianami (Podczas gdy osoba nie posiadająca klucza do podpisu, wprowadzają modyfikacje kodu VBA. Podpis zostanie odrzucony).

Instalacja generatora kluczy cyfrowych:

Wygenerowanie klucza podpisu dla użytkownika MS Office nie stanowi większego problemu. Wymagane jest aby podczas instalacji pakietu pamiętać o zaznaczeniu tej opcji.

Gdy już posiadamy program do tworzenia podpisów uruchamiamy go i tworzymy klucz. Podpis cyfrowy jest ważny do 10 lat (jest to klucz nie autoryzowany przez organizację uwierzytelniającą). Klucze wydawane przez te organizację ważne są tylko na 1 rok i koszt podpisu równy jest ok. 100$. (są to inne klucze niż używane do podpisów poczty elektronicznej czy autoryzowania stron www)
Oto przykłady firm, które wystawiają autoryzowany klucz cyfrowy

Jeżeli wytwór twoich aplikacji nie jest komercyjny to własny klucz podpisu, wygenerowany przez MS Office do podpisywania kodu VBA w zupełności wystarczy, jednakże użytkownik musi ustawić swoje zabezpieczenia na średnie (wysokie nie będzie respektowało takiego podpisu). Więcej na ten temat podpisów na www.msdn.pl

Program do którego powinien odnosić się utworzony skrót nosi nazwę „SELFCERT.EXE” i znajduje się w katalogu zainstalowanego pakietu office „C:\Program Files\Microsoft Office ...\Office”

Tworzenie oraz Export certyfikatu:

Aby utworzyć podpis należy nadać mu nazwę. Jest co ciąg znaków, których nadaje się jednorazowe (bez możliwości zmiany)

Klucz taki można już z tego poziomu zapisać jako plik. Opcja „kopiuj do pliku”.

Export klucza podpisu i użycie go w postaci pliku instalacyjnego po przez kreatora:

Proces ten przedstawia się następująco (postępując domyślnie z kreatorem exportu)

Import certyfikatu podpisu celem autoryzacji kodu na innej maszynie:

Jeśli chcemy użyczać naszego programu pod postacią pliku OTM użytkownik, który nie ma dostępu do naszego komputera (tego, na którym podpis nie był wygenerowany) nie może posługiwać się kluczem do podpisywania, ale może autoryzować podpis aby nie otrzymywać za każdym razem podczas uruchomienia Outlooka informacje dotyczącą uwierzytelnienia. W tym celu misi dodać podpis do bazy kluczy cyfrowych. Realizuje się to po przez uruchomienie klucza wyeksportowanego *.cer.

Po naciśnięciu przycisku „instaluj” użytkownik prowadzony jest przez sam instalator.


Jeśli chcemy uruchomić podpis automatycznie, po przez instalacje pakietu kontrolek, możemy użyć instrukcji VB API ShellExecute. Samo przechodzenie kroków w instalatorze musi być wykonana przez użytkownika ręcznie.

Podpisywanie kodu kluczem cyfrowym w Developerze VBA:

Samo użycie podpisu w aplikacjach realizuje się po przez dodanie jego sygnatury w zapisanym kodzie.


 

Poziom zabezpieczeń dla podpisów cyfrowych w systemie:

W przypadku kiedy użytkownik posiada licencję 2003 i pow. Należy ręcznie przestawić poziom zabezpieczeń na „średnie”, domyślnie w tych wersjach poziom ustawiony jest na „wysoki” dotyczy tylko podpisów wydanych przez urząd certyfikacji (inf pow.)


Outlook nie jest produktem, w którym automatyzacja procesów jest czynnością standardową to też po uruchomieniu Outlooka należy uruchomić jakąkolwiek instrukcję  aby aplikacja automatycznie respektowała kod. Czynność taką wykonuje się jednorazowo np. po przez wciśnięcie kombinację klawiszy Alt+F8 i uruchomienie jakiejkolwiek procedury. Można napisać kod, którego celem jest wyświetlenie samego komunikatu, jego uruchomienie odblokuje nam automatyzacje.


Dyskusja

Jeśli chcesz podyskutować na temat artykułu, przejdź do tego wątku na forum outlook.pl.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.