Microsoft Outlook troubleshooting
Import i eksport makr, form w programie Outlook

Import i eksport makr, form w programie Outlook

autor CodeTwo 2008-04-09 00:00:00 w Makra
Wstęp

Czasami zachodzi potrzeba przekazania innej osobie własnego makra. Najczęściej sprawdza się metoda "kopiuj-wklej" na tekście makra, jednak w momencie, gdy makro jest duże lub wykorzystuje inne elementy tj. zdefiniowane przez użytkownika okna (formy) takie postępowanie nie bardzo ma zastosowanie. W takim przypadku pomocny staje się mechanizm importu/eksportu makr. Orzy jego pomocy możemy importować i eksportować makra, formy i klasy.


Eksport

Aby eksportować pliki zaznacz określony element i wybierz z menu kontekstowego lub menu File Export File (rys. 1). Teraz wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik makr.

Eksportowanie makr
Rys.1 Eksportowanie makr
Import

Natomiast, aby zaimportować plik do projektu Visual Basic kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie eksploratora projektu i wybierz Import File (rys. 2) lub wybierz z menu File | Import File. Następnie w oknie wyboru plików otwórz element, który chcesz zaimportować.

Importowanie makr
Rys.2 Importowanie makr

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.