Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Pytania, problemy, uwagi związane ze starszymi wersjami Microsoft Outlook 2003, 2002 (XP), 2000, 98

Moderator: Moderatorzy

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » N 20.07.2008 15:14

Witam.Po odinstalowaniu Office 2007 i zainstalowaniu Office 2003.Outlook,poczta nie odbiera i nie wysyła wiadomości.Wyskakuje komunikat Nieznany błąd wysyłanie-odbieranie -0x80042108.Test,znajdz serwer poczty wychodz.anulowano,poczzty przychdz.,anulowano.Nie pomagają żadne ustawienia.W programach dodaj usuń,znajdują się,Microsoft Office 2003,oraz,Microsoft Office 2003 Web Compents-16.88MB,Także Microsoft Office Web Compents.13.55MB, podejżewam że jest to pozstałość po Office 2007.Są także puste nazwy Ofice 2007, po usunięciu tych pustych,ponownie znajdują się po uruchomieniu komputera.Dołączam plik z Hijackthis,może tam jet problem?Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:12:59, on 2008-07-20
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWare2Guard.exe
C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe
C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe
C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWareService.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpyWare2Guard] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWare2Guard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe -NoStart
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b ... u_ie_frame
O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b ... u_ie_image
O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b ... nu_ie_link
O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_b ... ie_exclude
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_b ... _ie_report
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - (no file)
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ashampoo AntiSpyWare 2 Service (AASW2_Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWareService.exe
O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! a - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe
O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 12724 bytes
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 05:34

1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.
2. Kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Exchange POP3.
3. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
4. W konsoli Usługi kliknij dwukrotnie usługę Microsoft Exchange IMAP4.
5. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Uruchom.
6. Zamknij konsolę Usługi.
7. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie serwerem.
8. W lewym okienku rozwiń węzeł To Do List (Lista zadań do wykonania).
9. W prawym okienku kliknij łącze Połącz z Internetem.
10. Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych postępuj zgodnie z instrukcjami, aż zostanie wyświetlona strona Zapora.
11. Kliknij opcję Enable Firewall (Włącz zaporę), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
12. Kliknij przycisk Dodaj.
13. Wpisz ciąg Microsoft Exchange POP3 w polu Service name (Nazwa usługi), kliknij pozycję TCP w polu Protocol (Protokół), wpisz wartość 110 w polu Port, a następnie kliknij przycisk OK.
14. Na stronie Services Configuration (Konfiguracja usług) kliknij ponownie przycisk Add (Dodaj).
15. Wpisz ciąg Microsoft Exchange IMAP4 w polu Service name (Nazwa usługi), kliknij pozycję TCP w polu Protocol (Protokół), wpisz wartość 143 w polu Port, a następnie kliknij przycisk OK.
16. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie wykonaj zadania w Kreatorze konfiguracji poczty e-mail i połączeń internetowych.
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 05:37

jeśli to nie pomoże to spróbuj odinstalować avasta ia ashampoo AntiSpyWare 2 może któyś przyblokował porty
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 08:39

Witam.Niestety nie znalazłem w usługach,ani Microsoft Exchange POP3,ani Microsoft Exchange IMAP4,znalazłem coś z sieciami,DDE sieci zap.wyłącz. DSDM DDE sieci zarz. wyłączony,niewiem jak wydrukować,ten plik by go w kleić,celem przeglądu.Pozdrawiam.Marianzet1 :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 09:16

inaczej - spróbuj wyłączyć avasta i ashampoo i spybota - mogą one blokować dostęp outlookowi , jeśli nie pomoże wyłącz Zaporę systemu Windows
BTW jest taka niepisana zasada ,że nie instaluje się 2 programów antyspyware z włączoną ochroną w czasie rzeczywistym bo może to powodować konflikt
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 09:38

Witam.Także nie mogę znaleśc w panelu sterowania zarzadzanie serwerem. :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 10:29

przez pomyłkę zaaplikowałem Ci rozwiązanie z Windowsa 2003 . Przepraszam rozpędziłem się za bardzo ;) sprawdź te firewalle
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 10:33

Witam ponownie,odinstalowałem Office 2003,wyłączyłem,wszyskie progamy antywirusowe,i zaporę,zainstalowałem ponownie Office 2003,Outlook sie uruchamia lecz dalej nie odbiera ani nie wysyła poczty.Wogule nie mogę uruchomić Outlook Expres. :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 11:08

zakładam ,że skonfigurowałeś sobie konto mailowe w outlook 2003
spróbuj tego : start >>uruchom>>wpisz : outlook / safe i teraz spróbuj coś wysłać lub odebrać .
powiedz gdzie masz założoną pocztę , program MS outlook pokazuje jakieś błedy ?
BTW outlooka expressa można uruchomić wpisując w start >>uruchom>>msimn.exe
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 12:18

Ponownie witam.Program Uruchom;System Win. nie może odnaleśs pliku outook/safe.Upewnij się że wpisana nazwa jest poprawna.Outlook Expres nie może zostać uruchomiony,nie można odnaleśc biblioteki MSOE.DLL być może program nie został poprawnie zaistalowany.
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 12:20

Pocztę mam założoną w Internet 7 :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Pn 21.07.2008 19:39

czy masz zainstalowanego najnowszego service packa zarówno do systemu jak i do office ?
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Pn 21.07.2008 22:43

Witam.Tak mam zainstalowanego serwis pack 3,lecz niewiem czy do outlooka 2003 też.Gdy instalowałem pac 3 to miałem zainstalowany Office 2007 beta i chodził normalnie,jakiś czas,dopiero zorientowałem się gdy przestał chodzić Word,ale Outlook działał.Nie mogłem zainstalować Office 2003 bez odinstalowania Outlook 2007.Po zainstalowaniu Office 2003.wszytkie jego składniki działają,tylko poczta nie działa.Mam nagrane,kopia systemu z płytą startową z Kwietnia przez,Genie Backup Manager Homo,lecz niewiem jak to się uruchamia,i czy dobrze nagrałem.Niestety jestem już Emerytem,i komputer mam dopiero 2 lata,jestem samoukiem, komputer służy mi tylko do własnych potrzeb.Dlatego nie znam języka informatycznego.Musisz mi wybaczyć moją pisownie. :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Wt 22.07.2008 08:25

spróbuj tego :

1)usuń konto pocztowe w MS Outlook i skonfiguruj je jeszcze raz.
Przy okazji podaj adres mailowy według którego konfigurujesz konto pocztowe.
2)sprawdź czy aby na pewno zapora systemu Windows jest wyłączona. przy okazji odinstaluj na czas trwania operacji programy Spybot (razem z dodatkami) Ashampoo AntiSpyWare 2 i Avasta
3) Nawet jak zapora jest wyłączona to dodaj MS Outlook do niej
Robisz w następujący sposób
Panel sterowania >> Zapora systemu Windows >> zakładka wyjątki >>dodaj program >>wybierasz miejsce gdzie masz zainstalowanego MS Outlooka i dodajesz program outlook.exe
sprawdź czy działa - jak nie to będziemy walczyć dalej
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Postprzez Marianzet1 » Wt 22.07.2008 08:53

Witam.Odłączyłem wszystkie programy antywirusowe,zaporę,Outlook nie działa,odinstalowałem Outlook Expres,lecz nie wiem skąd mam go pobrać i jak zainstalować. :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Wt 22.07.2008 08:57

mój adres meilowy.Ziebamarian@wp.pl.Jeżeli jest to możliwe to wolałbym pomoc zdalną.
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez pow3r_shell » Wt 22.07.2008 10:39

spróbuj skonfigurować konto pocztowe za pomocą programu Outlook AutoConfig dostępnym pod tym adresem : http://codetwo.pl/index.php?page=4,7
możesz spróbować odinstalować outlooka expressa - panel sterowania >>dodaj usuń programy >>zakładka dodaj usuń składniki windows >>odhaczyć składnik Outlook Express . następnie powtórzyć czynnośc należy tym razem zaznaczyć outlook express
napisz czy pomogło
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Postprzez pow3r_shell » Wt 22.07.2008 10:42

w ostateczności możesz spróbować polecenia sfc /scannow : start>> uruchom wpisz sfc /scannow - jednak może zawołać płytki instalacyjnej systemu Windows
Moderator outlook.pl
pow3r_ed by netimpress.pl
pow3r_shell
 
Posty: 362
Dołączył(a): Śr 28.11.2007 09:03

Outlook 2003 nie odbiera i nie wysyła poczty

Postprzez Marianzet1 » Wt 22.07.2008 11:27

Witam.Dodaj usuń instalator systemu,Nie można załadować biblioteki instalcyjnej iis.dll lub nie znaleziono funkcji Oc Entry.kod błędu 0x7e kontakt z administr.Uruchom.Progr.Outlook Expr.nie może zostać uruchomiony poniważ nie można znaleść biblioteki MSOE.DLL.Być może prog.nie został poprawnie zainstalowany :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Postprzez Marianzet1 » Wt 22.07.2008 11:32

Program.AutoConfig,nic nie pomógł :(
Marianzet1
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr 16.07.2008 15:17
Lokalizacja: Małopolska

Następna strona

Powrót do Microsoft Outlook

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości