Microsoft Outlook i Exchange Server - Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FORUM OUTLOOK.PL


Outlook.pl dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy i w jaki sposób możesz wykonywać przysługujące Ci prawa.
Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

  • nie zbieramy więcej informacji, niż jest nam potrzebne;
  • nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
  • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
  • nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Outlook.pl.
Pamiętaj, że po przekierowaniu na inne strony niniejsza Polityka nie obowiązuje.

1. PODSUMOWANIE

O ile nie zdecydujesz się skontaktować się z nami lub założyć konta użytkownika na stronie outlook.pl, to możesz przeglądać naszą stronę internetową bez ujawniania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem swojego adresu IP. Strona internetowa outlook.pl używa plików cookie (ciasteczek) do zbierania anonimowych i zagregowanych danych statystycznych dotyczących wizyt użytkowników na stronie oraz do reklamowania naszych produktów w Internecie. Więcej informacji na temat plików cookie oraz rodzajów danych zbieranych podczas wizyt na stronie outlook.pl znajduje się w sekcji Strona internetowa outlook.pl oraz pliki cookie.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami lub założyć konto użytkownika na naszej stronie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. W zależności od sytuacji będziemy korzystać z tych danych w celu komunikowania się z Tobą, w celu świadczenia naszych usług lub w celu realizacji naszych innych uzasadnionych interesów. Więcej informacji na temat tego jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po tym, gdy zdecydujesz się założyć konto użytkownika, znajduje się w sekcji Założenia konta użytkownika na stronie outlook.pl

Masz prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw znajduje się w sekcji Jakie są Twoje prawa?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz wykonać przysługujące Ci prawa, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem maila:

2. JAKIE INFORMACJE ZBIERA OUTLOOK.PL I KIEDY?

Strona Internetowa outlook.pl i pliki cookie

O ile nie zdecydujesz się na kontakt z nami lub założenia konta użytkownika, to możesz przeglądać stronę internetową outlook.pl bez podawania żadnych informacji o sobie z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest koniecznie ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się z naszą stroną). Nie mamy jednak możliwości zidentyfikowania Cię na podstawie samego adresu IP. Strona internetowa outlook.pl korzysta z tzw. plików cookie – niewielkich plików z informacjami zapisywanych na Twoim dysku twardym. Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

  • poprawy doświadczeń użytkownika, np. po to abyś nie musiał wypełniać ponownie formularza, który już raz został przez Ciebie wypełniony. Pliki cookie umożliwiają także zalogowanie się na konto użytkownika bez konieczności ponownego podania danych uwierzytelniających. Ten rodzaj plików cookie jest niezbędny do prawidłowego działania strony outlook.pl. Możesz jednak wyłączyć niektóre funkcjonalności (np. „Pozostań zalogowany”), które korzystają z plików cookie bez żadnych negatywnych konsekwencji.
  • zbierania anonimowych i zagregowanych danych statystycznych na temat wizyt użytkowników na stronie outlook.pl. Korzystamy z takich danych do analizowania zachowania użytkowników na naszej stronie i ich usprawniania, wykorzystując do tego celu Google Analytics i inne narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych.
  • reklamowania produktów outlook.pl przez Internet. Korzystamy ze śledzących plików cookie oraz plików cookie o funkcji remarketingowej z Google AdWords, Google Analytics, Facebook Conversion Tracking oraz Facebook Custom Audiences do reklamowania swoich produktów przez Internet. Korzystamy także z wszystkich funkcjonalności targetowania odbiorców dostępnych w Google AdWords, w tym: targetowania demograficznego i według lokalizacji geograficznej, remarketingu, odbiorców o podobnych zainteresowaniach, niestandardowych odbiorców o podobnych zainteresowaniach, odbiorców na rynku, a także podobnych odbiorców. Możesz dostosować reklamy wyświetlane w Sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam Google lub zablokowania ich poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w przeglądarce (np. Mozilla Firefox albo Google Chrome), przeglądarka będzie akceptować ich używanie. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może mieć niekorzystny wpływ na korzystanie ze strony internetowej outlook.pl

Założenie konta użytkownika na stronie outlook.pl

Jeżeli zdecydujesz się założyć konto użytkownika na stronie outlook.pl, zostaniesz poproszony/-a o podanie danych osobowych w postaci Twojego imienia i nazwiska oraz adresu email. Nie możesz założyć konta użytkownika bez podania tych informacji.

3. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Dostęp do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebraliśmy. Możesz skorzystać z tego prawa kontaktując się z nami za pośrednictwem maila: Jeżeli tego zażądasz, przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W celu zrealizowania takiego żądania możemy poprosić Cię jednak o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jeżeli nie podasz nam tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadamy na Twój temat nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mamy prawo odmówić udzielenia Ci informacji. Zrealizujemy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inną metodę realizacji tego prawa. Za każde kolejne zgłoszone żądanie mamy prawo naliczyć opłatę administracyjną.

Usuwanie i sprostowanie danych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat, które posiadamy, są niepoprawne, możesz skontaktować się z nami, tak abyśmy mogli zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność.
Automatycznie usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat, kontaktując się z nami za pośrednictwem maila: .

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych wymaga uzyskania Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. W takim przypadku powinieneś skontaktować się z nami za pośrednictwem maila:
Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

4. PROFILOWANIE

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

5. UJAWNIANIE DANYCH

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą spełnione odpowiednie standardy ochrony danych.

Możemy udostępnić przekazane nam w trakcie zakupu oprogramowania dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania sieci w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
  • doradcom prawnym obsługującym outlook.pl w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do uzyskania porady prawnej lub ochrony naszych praw w postępowaniu sądowym;
  • organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania.

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Regularnie aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności i dążymy do jej udoskonalenia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej okresowych poprawek.
Nie ograniczymy jednak Twoich praw wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Każda zmiana Polityki Prywatności zostanie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty.

7. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OUTLOOK.PL I UZYSKAĆ DODATKOWĄ POMOC?

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila:

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozstrzygnąć wszelkie spory w polubowny sposób. Niemniej jednak jeżeli uznasz, że Twoje prawa nie były przestrzegane lub doszło do naruszenia Twojej prywatności, możesz wnieść skargę do polskiego organu ds. ochrony danych osobowych, który nadzoruje naszą działalność.

Outlook.pl jest stroną internetową (forum), prowadzonym przez CodeTwo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (CodeTwo sp. z o.o. sp. k.) zawiązaną na mocy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Pełne dane kontaktowe CodeTwo znajdują się tutaj.


Powrót do ekranu logowania

cron