Microsoft Outlook troubleshooting
Tworzenie reguły transportowej w Exchange 2007

Tworzenie reguły transportowej w Exchange 2007

autor CodeTwo 2008-04-02 00:00:00 w Exchange Server

W Exchange Server 2007 wprowadzono reguły transportowe przetwarzające wiadomości pocztowe bezpośrednio na serwerze. Administrator może definiować je na maszynie z zainstalowaną rolą Hub Transport, która odpowiedzialna jest za routing poczty wewnątrz organizacji Exchange. Przy pomocy reguł można na przykład ustawić poziom SCL wiadomości, zmienić jej tytuł, dodać dodatkowego odbiorcę. Można również dodać stopkę do treści wiadomości, tworzenie tego typu reguły zostało przedstawione poniżej.

Reguły transportowe definiujemy w Exchange Management Console | Organization Configuration | Hub Transport. Reguły znajdują się na zakładce Transport Rules. Aby utworzyć nową regułę, musimy kliknąć komendę New Transport Rule w panelu Actions:

Exchange 2007 - Tworzenie nowej reguły transportowej

Wyświetlony zostanie pierwsza strona kreatora tworzenia nowej reguły. Wpisujemy na niej nazwę reguły oraz opis wyjaśniający jej przeznaczenie:

Exchange 2007 - Pierwsza strona kreatora nowej reguły

Po kliknięciu przycisku Next przechodzimy do kolejnej strony, na której określamy warunki przy jakich reguła powinna być stosowana dla wiadomości. W naszym przypadku wybierzemy from users Inside the organization oraz sent to users Outside the organization, co oznacza, że nasza reguła będzie stosowana dla wszystkich wiadomości wysyłanych przez użytkowników organizacji na zewnątrz:

Exchange 2007 - Określenie warunków przy jakich ma być stosowana reguła

Na następnej stronie, określamy akcję jaka ma zostać podjęta. Ponieważ chcemy dodawać stopkę do wiadomości pocztowych, zaznaczamy akcję append disclaimer text using font, size, color, with separator and fallback to action. Akcja ta ma kilka opcji pozwalających zdefiniować gdzie i w jakiej formie stopka będzie dodawana do wiadomości. Możemy więc określić czy ma być wstawiana na początku czy na końcu wiadomości, jaki powinna mieć tekst, czcionkę, kolor i rozmiar czcionki oraz jaka akcja powinna zostać podjęta, gdy stopka nie może zostać wstawiona do wiadomości:

Exchange 2007 - Wybór akcji w regule

Kolejna strona kreatora pozwala nam zdefiniować wyjątki, kiedy reguła nie powinna być stosowana. Możemy jej użyć, jeśli na przykład nie chcemy dodawać stopki do wiadomości wysyłanych przez określoną grupę użytkowników:

Exchange 2007 - Definicja wyjątków dla reguły

To już wszystkie kroki potrzebne do utworzenia reguły dodającej stopkę. Przedostatnia strona wyświetla skrypt PowerShell, którego możemy użyć do utworzenia dokładnie takiej reguły z poziomu linii komend:

new-TransportRule -Name 'Firmowa stopka' -Comments 'To jest nasza firmowa nota prawna' -Conditions 'Microsoft.Exchange.MessagingPolicies.Rules.Tasks.FromScopePredicate', 'Microsoft.Exchange.MessagingPolicies.Rules.Tasks.SentToScopePredicate' -Actions 'Microsoft.Exchange.MessagingPolicies.Rules.Tasks.ApplyDisclaimerAction' -Exceptions -Enabled $true -Priority '0'

Teraz wystarczy kliknąć przycisk New, aby nowa reguła została utworzona.

Exchange 2007 - Tworzenie reguły transportowej - PowerShell

Stopka dodawana przez regułę transportową w Exchange Server 2007, jest dosyć mocno ograniczona. Nie mamy możliwości utworzenia stopki zawierającej dowolne formatowanie HTML, czy też logo firmy - cała stopka musi mieć tę samą czcionkę, rozmiar i kolor. Dużo większe możliwości dają takie programy, jak CodeTwo Exchange Rules 2007, które potrafią dodawać dowolnie sformatowane stopki HTML. Między innymi pozwalają na wstawianie do stopek zmiennych z Active Directory, co umożliwia definiowanie jednolicie wyglądających osobistych sygnatur użytkowników bezpośrednio na serwerze Exchange.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.