Microsoft Outlook troubleshooting
Drukowanie wiadomości bez nagłówków

Drukowanie wiadomości bez nagłówków

autor CodeTwo 2006-07-20 00:00:00 w Makra

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2000/2002/2003

Wiadomość pocztowa drukowana jest przez Outlook'a zawsze przy użyciu takiego samego szablonu. Przed treścią wiadomości wstawiane są pola nagłówka, takie jak:

Od
Wysłano
Do
Dw
Tytuł
Załączniki

Dodatkowo drukowane są ikony symbolizujące poszczególne załączniki.

Czasami zachodzi potrzeba wydrukowania wiadomości bez powyższych pól. Na przykład, gdy pole DO lub DW zawiera bardzo dużo adresów albo, gdy nie chcemy, aby drukowane były informacje o załącznikach wraz z ich ikonami. Niestety ustawienia Outlook'a nie pozwalają na definiowanie, które pola nagłówków powinny być drukowane. Nie można też zmienić szablonu używanego przez Outlook'a do drukowania wiadomości. Można tylko definiować niektóre ustawienia dotyczące szablonu, takie jak dodanie stopki, zmiana szerokości marginesów, czy orientacja strony.

Poniższe makro drukuje wszystkie obecnie zaznaczone wiadomości pocztowe, ale bez nagłówków oraz bez informacji o załącznikach (nie można niestety usunąć pól OD oraz Wysłano). Jeśli chcesz usunąć tylko wybrany nagłówek, usuń odpowiednią część kodu z makra.

Sub PrintWithoutHeaders()
  
  Dim oMail
  
  For Each oMail In Application.ActiveExplorer.Selection
  
    oMail.Copy
    
    ' Usuń nagłówek DO
    oMail.To = ""
    
    ' Usuń nagłówek DW
    oMail.CC = ""
    
    ' Usuń tytuł - ten zazwczaj będziesz chciał pozostawić
    oMail.Subject = ""
    
    ' Usuń wszystkie załączniki
    For nIndex = oMail.Attachments.Count To 1
      oMail.Attachments.Remove (nIndex)
    Next
    
    oMail.PrintOut
    oMail.Delete
  
  Next
  
End Sub

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.