Microsoft Outlook troubleshooting
Definiowanie szczegółowych uprawnień na obiektach Exchange Server'a

Definiowanie szczegółowych uprawnień na obiektach Exchange Server'a

autor CodeTwo 2006-05-20 00:00:00 w Exchange Server

W programie Exchange System Manager uprawnienia mogą być definiowane poprzez delegowanie ich dla użytkowników przy użyciu kreatora lub poprzez szczegółowe ich definiowanie na zakładach uprawnień Security.

Delegacji uprawnień można dokonywać na poziomie całej organizacji (Organization) lub grupy administracyjnej (Administrative group) wykorzystując trzy role: Exchange Full Administrator, Exchange Administrator, Exchange View Administrator. Każda z ról określa pewien zestaw predefiniowanych uprawnień a jej nadanie propaguje się w dół hierarchii obiektów serwera Exchange.

Standardowo w serwerze Exchange 2000/2003 szczegółowe uprawnienia na zakładce Security można nadawać użytkownikom dla obiektów typu:

- Listy adresowe (All Address Lists)
- Globalna lista adresowa (Global Address List)
- Serwer (Server)
- Magazyn skrzynek i magazyn folderów publicznych (Mailbox store, Public folders store)
- Najwyższy folder hierarchii folderów publicznych (Top level public folder hierarchy)


Czasem zachodzi jednak potrzeba zdefiniowania szczegółowych praw na innych obiektach albo na poziomie całej organizacji czy wybranej grupy administracyjnej. Aby tego dokonać należy w rejestrze pod kluczem:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin

utworzyć nową wartość:

Nazwa: ShowSecurityPage
Typ: REG_DWORD
Wartość: 1

Po ponownym uruchomieniu Exchange System Manager we właściwościach każdego obiektu wyświetlana będzie zakładka Security, przy pomocy której można definiować szczegółowe prawa dla wybranych użytkowników i grup. Należy jednak ostrożnie i oszczędnie korzystać z tej możliwości, aby utrzymać spójny i przejrzysty model zarządzania prawami.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.