Microsoft Outlook troubleshooting
Czyszczenie listy lokalizacji w terminach

Czyszczenie listy lokalizacji w terminach

autor CodeTwo 2007-05-27 00:00:00 w Microsoft Outlook
Artykuł dotyczy: Outlook 2000/2002/2003/2007

Gdy edytujemy termin lub spotkanie i wpisujemy jego lokalizację, program Microsoft Outlook podpowiada nam na rozwijanej liście ostatnio wpisywane lokalizacje - tak, jak zostało to pokazane na rysunku 1 poniżej.

Microsoft Outlook podpowiada ostatnio wpisywane lokalizacje
Rys.1. Microsoft Outlook podpowiada ostatnio wpisywane lokalizacje.

Jeśli chcemy wyczyścić listę podpowiadanych lokalizacji, musimy usunąć odpowiedni wpis w rejestrze systemu Windows:
1. Uruchom program REGEDIT.
2. Rozwiń gałąź
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences
Powyższa gałąź dotyczy programu Outlook 2003. Jeśli posiadasz wersję 2000 Outlook'a, zamień wartość "11.0" na "9.0", dla wersji 2002 - na "10.0", a dla wersji 2007 - na "12.0".
3. W prawym panelu odszukaj wartość LocationMRU, kliknij na niej prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz komendę Usuń (rys.2).

W ten sposób lista ostatnio wpisywanych lokalizacji zostanie wyczyszczona.

Czyszczenie listy podpowiadanych lokalizacji poprzez usunięcie wpisu LocationMRU w rejestrze
Rys.2. Czyszczenie listy podpowiadanych lokalizacji poprzez usunięcie wpisu LocationMRU w rejestrze.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.