Microsoft Outlook troubleshooting

W programie Outlook 2003/2007 administrator może poprzez odpowiedni wpis w rejestrze zablokować użytkownikom możliwość tworzenia nowych i otwierania istniejących plików PST.

W tym celu w rejestrze lokalnego komputera należy utworzyć odpowiedni wpis. W gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook

Należy utworzyć wpis o nazwie DisablePST, typie REG_DWORD i nadać mu wartość 1. Powyższa gałąź jest podana dla programu Outlook 2007; dla Outlook 2003 klucz 12.0 należy zastąpić przez 11.0.

Od tej pory wszyscy użytkownicy komputera nie będą mogli dodać do profilu żadnego istniejącego pliku PST, ani otworzyć istniejącego. Z menu programu znikną opcje Plik | Nowy | Plik danych programu Outlook oraz Plik | Otwórz | Plik danych programu Outlook. Niedostępna będzie również opcja Dodaj w Plik | Zarządzaj plikiem danych.

Istnieje możliwość zablokowania plików PST dla pojedynczego użytkownika komputera. W tym celu administrator powinien zalogować się na konto użytkownika i utworzyć wpis DisablePST w gałęzi:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook

Należy jednak pamiętać, że blokowanie plików PST dla pojedynczych użytkowników nie działa w Outlook 2003, jeśli nie jest zainstalowany Service Pack 2.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.