Microsoft Outlook troubleshooting
Błąd

Błąd "Service unavailable" podczas dostępu do OWA w Exchange Server 2007

autor CodeTwo 2008-02-19 00:00:00 w Exchange Server
Artykuł dotyczy: Exchange Server 2007

 

Po zainstalowaniu 64-bitowej wersji Exchange Server 2007 na komputerze, na którym już wcześniej zainstalowana była 32-bitowa wersja Active Server Pages używająca 32-bitowej wersji .NET Framework 2.0, usługa Outlook Web Access może stać się nieosiągalna. Przy próbie zalogowania się użytkownicy otrzymują komunikat "Service unavailable".

Aby usunąć problem, należy najpierw zmienić konfigurację w Internet Information Server ustawiając 64-bitową wersję .NET Framework jako domyślną. W tym celu należy uruchomić skrypt adsutil.vbs w następujący sposób:

cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0

Następnie należy ponownie zarejestrować .NET Framework w Internet Information Server wywołując komendę:

%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

Na koniec sprawdzamy, czy nasza wersja .NET jest akceptowana w Internet Information Server. W "Internet Information Services Manager" na liście "Web service extension" status dla "ASP.NET version 2.0.xxxxx" musi być ustawiony na "Allowed".

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.