Microsoft Outlook troubleshooting
Automatyczne włączanie opcji

Automatyczne włączanie opcji "Asystent podczas nieobecności"

autor CodeTwo 2007-05-08 00:00:00 w Makra

Artykuł dotyczy:
- Outlook 2000/2002/2003
- Exchange Server 2000/2003

Gdy pracujemy w programie Microsoft Outlook ze skrzynką serwera Exchange mamy możliwość korzystania z funkcji "Asystent podczas nieobecności". Po jej włączeniu serwer Exchange automatycznie wysyła odpowiedzi z określoną przez nas treścią do osób przysyłających do nas wiadomości. Opcji tej często używa się, gdy jesteśmy poza biurem i chcemy poinformować o tym innych, ewentualnie wskazać osoby kontaktowe, które obecnie nas zastępują.

Dosyć często zdarza się jednak, że użytkownicy zapominają o włączeniu asystenta podczas nieobecności, gdy wychodzą z biura. Można temu zaradzić za pomocą prostego makra, które automatycznie będzie włączać "Asystenta podczas nieobecności" za każdym razem, gdy użytkownik zamyka program Microsoft Outlook.

W tym celu należy w Outlook'u w edytorze Visual Basic w module ThisOutlookSession wkleić następujący kod:

Private Sub Application_Quit()

  On Error Resume Next

  Dim oSession: Set oSession = CreateObject("MAPI.Session")
  If oSession Is Nothing Then Exit Sub
  
  oSession.Logon newSession:=False
  
  oSession.OutOfOffice = True
  oSession.OutOfOfficeText = "Obecnie jestem poza biurem, w pilnych sprawach proszę o kontakt z Jurkiem."
  
  oSession.Logoff

End Sub


Tekst wiadomości ustawiany we właściwości OutOfOfficeText można oczywiście w dowolny sposób zmieniać.

Więcej informacji na temat instalacji i uruchamiania makr w programie Microsoft Outlook znajduje się w artykule:
Instalacja i uruchamianie makr w Microsoft Outlook

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.