Microsoft Outlook troubleshooting


Poczynając od Microsoft Outlook 2007, istnieje możliwość zmiany wyglądu programu. Oprócz zmiany czcionki wiadomości, kalendarza itp. można także zmienić schemat kolorów okien. Lokalizacja opcji zależy od wersji MS Outlook, która jest zainstalowana na komputerze: 2007 lub 2010.

Dla programu Outlook 2007:

 1. Należy przejść do menu Narzędzia, Opcje.
 2. Wybrać zakładkę Format poczty, a następnie kliknąć przycisk Opcje edytora.
 3. Z rozwijanego menu Schemat kolorów można wybrać jeden z trzech dostępnych kolorów: niebieski, srebrny, czarny (Rys.1.).
   

Rys.1.
Rys.1. Wybór preferowanego schematu kolorów z rozwijanej listy w Outlook 2007.

 1. Po zmianie ustawień należy je zapisać przez kliknięcie przycisku OK.

Dla programu Outlook 2010:

 1. Należy przejść do menu Plik, Opcje.
 2. Na zakładce Ogólnie, można wybrać z rozwijanego menu dostępny schemat kolorów: niebieski, srebrny, czarny (Rys.2.).
   

Rys.2.
Rys.2. Wybór preferowanego schematu kolorów w Outlook 2010.

 1. Po zmianie ustawień należy je zapisać przez kliknięcie przycisku OK.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.