Microsoft Outlook troubleshooting

Czasami zdarza się, że nazwa danej firmy w kontaktach programu MS Outlook zmienia się. W przypadku gdy w programie MS Outlook znajduje się kilkaset lub więcej kontaktów, zmiana nazwy firmy dla wszystkich pojedynczo może być bardzo czasochłonna. Jednak dzięki kilku prostym krokom można przypisać kontakty grupowo do zmienionej (lub nowej) firmy.

Aby to zrobić należy:

1. Zmienić widok klikając w menu Outlooka na Widok, Widok bieżący, Według firm. Kontakty zostaną posortowane według firm.

Kontakty posortowane według firm
Rys.1. Kontakty posortowane według firm.

2. Zmienić nazwę firmy, przykładowo z Marbexik na Marbex dla jednego dowolnego kontaktu. Kontakt ten pojawi się w osobnej grupie.

Kontakt ze zmienioną nazwą pojawi się w osobnej grupie
Rys.2. Kontakt ze zmienioną nazwą pojawi się w osobnej grupie.

3. Aby teraz przypisać pozostałe kontakty do nowej firmy należy je zaznaczyć (np. przytrzymując przycisk Ctrl na klawiaturze i klikając po kolei na kontaktach) i przenieść (trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy) do grupy nowej firmy. Zostaną one wszystkie przypisane do nowej firmy.

Przenoszenie kontaktów do nowej grupy
Rys.3. Przenoszenie kontaktów do nowej grupy.

Kontakty przypisane do nowej firmy
Rys.4. Kontakty przypisane do nowej firmy.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.