Microsoft Outlook troubleshooting

Praca z zadaniami w programie Outlook jest bardzo pomocna podczas organizacji pracy swojej lub pracowników. Zadania możemy sortować według różnych widoków lub np. terminu wykonania zadania. Dodatkowo możemy oznaczać zadania wykonywane, jednakże nie we wszystkich przypadkach sprawdza się domyślny sposób zaznaczania wykonanego zadania przez przekreślenie i oznaczenie kolorem szarym (Rys.1.).

Przekreślone zadanie
Rys.1. Przekreślone zadanie na liście zadań.

Domyślne formatowanie zakończonych zadań możemy jednak zmienić i dostosować je do własnych potrzeb. W tym celu będąc w widoku Zadania klikamy na Widok, Widok bieżący, Dostosuj widok bieżący i klikamy na przycisk Automatyczne formatowanie. W nowo otwartym oknie wybieramy typ zadania, dla którego chcemy zmienić formatowanie i klikamy na przycisk Czcionka. Na poniższym przykładzie dla zakończonych zadań wybrałem zieloną czcionkę oraz pogrubienie (Rys.2.).
 
Zmienione formatowanie
Rys.2. Zmienione formatowanie zadań.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.