Microsoft Outlook troubleshooting

Folderem, który jest wyświetlony po uruchomieniu Outlooka, jest Skrzynka odbiorcza domyślnego pliku PST. Jednak istnieje możliwość zmiany tego folderu. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy chcą rozpoczynać pracę w Outlooku na przykład od Kalendarza, Zadań lub Skrzynki odbiorczej z innego pliku PST (drzewa).

Należy przejść do menu Narzędzia, Opcje, zakładka Inne i wcisnąć przycisk Opcje zaawansowane (Rys. 1).

W polu Rozpoczynaj w folderze zwykle zdefiniowany jest folder Skrzynka odbiorcza. Aby zmienić folder, należy wcisnąć przycisk Przeglądaj (Rys. 2) a następnie wybrać odpowiedni folder z listy wszystkich dostępnych folderów (Rys. 3). 

Przy ponownym uruchomieniu Outlooka na ekranie zobaczymy elementy z wybranego folderu, a nie wiadomości z domyślnej Skrzynki odbiorczej.

Opcje zaawansowane.

Rys. 1. Opcje zaawansowane.

Zmiana domyślnego foldera.

Rys. 2. Zmiana domyślnego foldera.

Lista folderów.

Rys. 3. Lista folderów.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.