Microsoft Outlook troubleshooting
Zastosowanie szablonów OFT do generowania obiektów

Zastosowanie szablonów OFT do generowania obiektów

autor OShon 2013-03-25 22:36:00 w Makra
tagi: motyw, oft, outlook, papeteria, szablon

Wiadomości email.

Niektórzy użytkownicy mają potrzebę upiększenia wiadomości stosując papeterię. W późniejszych wersjach Outlooka zostały jednak one usunięte i wprowadzono „motywy” oraz „szybkie części”. Nie zastępuje to jednak poprzedniego rozwiązania w pełni, choć mając świadomość braku możliwości wyłączenia MS Worda, jako głównego edytora tekstu (w 2007/2010), a zarazem stosowania jego zaawansowanych możliwości edycyjnych, pozostawiono furtkę w postaci zapisu szablonów. Niestety samo podpięcie szablonu nie zostało wprost oprogramowane w żadnym interfejsie użytkownika. Czynności takie należy przeprowadzić samemu. Przygotowanie szablonu realizuje się po przez zapis edytowanej wiadomości: Menu/Zapisz jako/Szablon Outlook (*.oft)

Samo utworzenie nowej wiadomości realizuje się w następujący sposób:

Sub Tworzenie_wiadomosci_z_szablonem()
Dim Szablon As Outlook.MailItem
Set Szablon = Application.CreateItemFromTemplate("C:\Temp\szablon.oft")
Szablon.Display
Set Szablon = Nothing
End Sub

Powyższą procedurę można podłączyć do przycisku w menu lub wywoływać za pomocą skrótu klawiszowego [Atl+F8], jak też zastosować do odpowiedzi na maila.

Jeśli interesuje cię gotowe rozwiązanie, w którym wykorzystano szablony, polecam ten oto dodatek w wersji PRO: Pobierz adresy email

 

Zadania.

Zadania nie posiadają struktury HTMLowej to też nie da się zastosować tego samego szablonu (bez wcześniejszego przygotowania), co w przypadku maila. Treść zadań zapisana jest w standardzie RTF.
Aby przygotować szablon zadania nie trzeba zapisywać treści do pliku RTF, ale wystarczy przesunąć przy użyciu myszy obiekt maila do folderu zadań.
W tym przypadku transmisja standardów kodowania realizowana jest w tle. Po automatycznym przekopiowaniu do zadania treści szablonu z maila wystarczy go znowu zapisać (pod inną nazwą) jako szablon zadań *.oft.

Wywołanie zadania i podpięcie szablonu w takim przypadku jest analogiczne do wiadomości:

Sub Tworzenie_zadania_z_szablonem()  
'MVP OShon from VBAtools.pl
Dim Szablon As TaskItem
On Error GoTo blad
Set Szablon = Application.CreateItemFromTemplate("C:\Temp\szablon_z_zadania.oft")
Szablon.Display
Set Szablon = Nothing
Exit Sub
blad:
MsgBox "Użyty szablon nie odpowiada standardom zadania!" _
& vbCr & vbCr & Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "Informacja o błędzie"
End Sub

Osadzenie procedury można znaleźć w artykule: Instalacja i uruchamianie makr
Więcej na temat zastosowań reguł znajdziecie w tym artykule.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.