Microsoft Outlook troubleshooting

Czasami użytkownik spędza sporo czasu nad dopasowaniem widoku foldera do własnych potrzeb, a następnie po ponownym ustawieniu któregoś ze standardowych widoków wszystkie zmiany zostają utracone. Pozostaje żmudne odtwarzanie tego niestandardowego widoku.

Aby uniknąć takich problemów, należy zapisać niestandardowy widok, dzięki czemu można go w każdej chwili przywołać, jak również użyć go dla innych folderów tego samego typu.

Po zdefiniowaniu odpowiedniego widoku należy przejść do menu Outlooka: Widok, Widok bieżący, Definiuj widoki (Rys. 1). Następnie w tabeli Widoki dla folderu... należy zaznaczyć widok <Ustawienia widoku bieżącego> i wcisnąć przycisk Kopiuj (Rys. 2).

Pojawi się nowe okno, w którym należy podać nazwę, pod jaką chcemy zachować widok, oraz określić, czy widok ma być dostępny również dla pozostałych folderów danego typu (Rys. 3).

Po zatwierdzeniu zmian, na liście widoków będzie dostępny również zdefiniowany przez nas widok (Rys. 4).

Definiowanie widoków

Rys. 1. Definiowanie widoków.

Kopiowanie widoku.

Rys. 2.Kopiowanie widoku.

Parametry widoku. 

Rys. 3. Parametry widoku.

Nowy widok na liście widoków Outlooka.

Rys. 4. Nowy widok na liście widoków Outlooka.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.