Microsoft Outlook troubleshooting
Program MS Outlook poza standardową opcją wysyłania wiadomości od razu po jej napisaniu oferuje również możliwość wysłania wcześniej utworzonej wiadomości w późniejszym, ustalonym przez nas terminie.
 
Aby wysłać maila w późniejszym terminie należy po jego napisaniu kliknąć na zakładkę Opcje, a następnie na przycisk Opóźnij dostarczenie. Aktywowanie opcji Nie dostarczaj przed w sekcji Opcje dostarczania spowoduje przesunięcie wysłania danej wiadomości do określonego przez nas czasu (Rys.1.).
 
Wysyłanie maila później
Rys.1. Ustalanie terminu wysłania wiadomości.
 
Po kliknięciu na przycisk Zamknij, a potem Wyślij, wiadomość ta będzie przechowywana w skrzynce nadawczej do czasu upłynięcia zdefiniowanego terminu jej wysłania.
 
Aby wiadomość została wysłana, o danej porze komputer oraz program MS Outlook musi być w tym czasie uruchomiony. Jeśli zostanie uruchomiony później, to wiadomość zostanie wysłana dopiero podczas uruchomienia Outlooka.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.